• Activiteitencommissie

  BMT VV is een bloeiende en groeiende voetbalvereniging. Een sportvereniging draait niet zonder vrijwilligers, zo ook bij BMT VV.

   

  De activiteitencommissie heeft als taak om het clubgevoel te promoten en te behouden door middel van het organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd. Tijdens deze activiteiten zijn de commissieleden zelf aanwezig om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook clubleden zelf kunnen met een voorstel voor een activiteit komen. De activiteitencommissie draagt dan zorg voor de organisatie en de uitvoering.

  Wij nodigen jeugdleden vanaf 16 jaar ook van harte uit om zich aan te melden voor de activiteitencommissie!

   

  WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
   

  ·        Je bent samen met de andere leden van de activiteitencommissie verantwoordelijk voor het organiseren en de uitvoering voor de activiteiten voor de jeugd. Aanwezigheid tijdens de uitvoering van een activiteit is altijd in overleg.

  ·        De activiteitencommissie maakt een jaarplan van alle activiteiten en legt deze voor aan het bestuur;

  ·        De leden van de activiteitencommissie komen voor iedere activiteit bijeen om de organisatie/taakverdeling te bespreken (incl. de eventuele inzet van andere commissies zoals kantinebeheer of extra vrijwilligers);

  ·        De activiteitencommissie draagt zorg voor verslag van de activiteiten en geeft dit door aan de PR & Communicatiecommissie;

  ·        De activiteitencommissie bespreekt en evalueert de activiteit achteraf;

   

  KERNCOMPETENTIES
   

  ·        Creatief;

  ·        Enthousiast;

  ·        Werken in teamverband;

  ·        Planmatig werken;

  ·        Organisatorische vaardigheden;

   

   

  Zou u het leuk vinden om de activiteitencommissie te ondersteunen? stuur dan een email naar: info@bmtvv.nl