• Contributie

  Spelende leden:

  De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid.

   
  Contributie seizoen 2024-2025
   Leeftijdscategorie:  Bedrag:
    6 (2018)                 180
    7 (2017) 190
    8 (2016) 220
    9 (2015) 220
  10 (2014) 220
  11 (2013) 220
  12 (2012) 240
  13 (2011) 240
  14 (2012) 240
  15 (2009) 240
  16 (2008) 260
  17 (2007) 260
  18 (2006) 260
  19 (2005) 260
  21 260
  NSL 100
  SENIOR 280
  ZAAL 200
  7 * 7 150
   
 • Het bestuur van V.V. B.M.T. heeft besloten om de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2024-2025. De gehele communicatie betreffende de inning van het contributiegeld ligt in handen van NIKKI. Voor meer informatie lees de nieuwsbrief van NIKKI. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u de website van NIKKI raadplegen. Ook is het mogelijk om alle vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling per e-mail aan hen voor te leggen via het e-mailadres: contributie@nikki.nl 

   

 • Ooievaarspas

  Indien een lid beschikt over een geldige Ooievaarspas, dan kan men de contributie betalen door het scannen van de Ooievaarspas.

  Dit kan iedere woensdag in de commissiekamer van 18:00 tot 19:00 uur.

  Nadat de pas gescand is en de gemeente Den Haag het geld heeft gestort op de bankrekening van BMT VV, wordt de factuur in Nikki gecrediteerd. Daar kan enige tijd tussen zitten, aangezien de gemeente slechts 1x per maand de gescande passen verwerkt tot betalingen.

  De gemeente controleert streng op toepassing van de vergoedingsregels. Wij dringen er dan ook sterk op aan dat u de pas voor 1 oktober van het jaar te laten scannen. Later scannen kan betekenen dat u ( een deel van) de contributie zelf moet betalen.

  Let op!: de Gemeente vergoed slechts de contributie. Eventuele inschrijfgelden, kosten van gele en rode kaarten en overige vergoedingen worden niet door de gemeente vergoed en dient men zelf te betalen.

  Voor meer informatie over de Ooievaarspasregeling verwijzen we u naar de site van de gemeente Den Haag , https://www.ooievaarspas.nl.