• Huisregels

  Huisregels


  Gedrag

  • Het gebruiken van schuttingtaal en andere oneigenlijke taal, vloeken en schelden in en om het veld is niet toegestaan.
  • Discriminatie op grond van afkomst, geloof, huidskleur of andere zaken wordt door v.v. Hees niet getolereerd.
  • Het natrappen van een tegenstander dan wel het slaan, schoppen, spugen, uitschelden en/of ander gedrag dat niet tot het voetballen en het voetbalplezier hoort, is niet toegestaan.
  • Spelers leggen zich neer bij de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
  • Alle leden dragen de naam van v.v.BMT  altijd positief uit.
  • Als een speler problemen heeft met medespelers, leiders of trainers, probeert hij/zij die eerst zelf op te lossen in overleg met de leider of trainer. Lukt dat niet, dan kun je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.
  • Niemand pest een ander. We zorgen er samen voor dat ieder kind het naar zijn zin heeft en dat niemand wordt buitengesloten.
  • Respecteer anderen (geef aan het begin van de wedstrijd de tegenstander een hand, maak een simpel excuus als je een grove overtreding hebt begaan), respecteer andermans eigendommen en neem je verantwoordelijkheid (houd je bijvoorbeeld aan de tijd van verzamelen).
  • Respecteer het terrein van v.v.BMT en zorg ervoor alsof het je eigen bezit is.
  • Gedraag je in het kleedlokaal, zowel voor als na de training of wedstrijd.
  • Let er bij thuis- en uitwedstrijden op dat er geen troep wordt achtergelaten.

   

  Kleding

  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, ook tijdens trainingen.
  • Het spelerstenue is eigendom van v.v. BMT dus ga er met zorg mee om. 
  • Op de training dienen de spelers sportkleding te dragen.
  • Tijdens de wedstrijden wordt altijd met goed opgetrokken kousen gespeeld en het shirt wordt in de broek gedragen.
  • Doe kettinkjes, horloges, oorringen en andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaar kunnen opleveren, af.
  • Het is verboden om met voetbalschoenen de kantine te betreden.

  Douchen

  • Na een wedstrijd verlaat je bezweet het veld. Daarom is douchen een normale zaak en we gaan er dan ook van uit dat iedereen dat doet. Tijdenshet douchen is het dragen van badslippers verplicht.
  • Na de wedstrijd: douchen, afdrogen, aankleden en het kleedlokaal verlaten. Dus niet langer in het kleedlokaal blijven dan nodig is!
  • De v.v. BMT is niet aansprakelijk voor de eigendommen die worden achtergelaten in de kleedkamer.
  • Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer opgeruimd achter gelaten.

  Tijdens wedstrijden en trainingen

  • Wees sportief, zowel tijdens als na de wedstrijd en training.
  • Toon respect voor de scheidsrechter en grensrechters, de tegenstanders, jouw medespelers en de toeschouwers.
  • Toeschouwers blijven buiten de omheining van het veld. Indien er geen omheining is, neem dan een minimale afstand van 2 meter buiten de lijnen.
  • Toeschouwers moedigen de spelers op een positieve manier aan. Ze geven geen technische of tactische aanwijzingen aan de spelers en commentaar op de scheidsrechter en grensrechters.
  • Tijdens wedstrijden mag er niet worden warmgelopen langs het veld waarop die wedstrijd gespeeld wordt.
  • Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer opgeruimd achter gelaten.

  Spelers

  • Verzamelen zich op tijd voor een wedstrijd of training.
  • Melden zich voor een training of wedstrijd tijdig af bij de trainer/coach
  • Houden zich aan de door de vereniging gemaakte indeling van de kleedkamers bij trainingen en wedstrijden.
  • Dragen bij wedstrijden het officiële tenue van vv BMT en dragen dat niet bij de training.
  • Beginnen de wedstrijd met schone schoenen en dragen gedurende de wedstrijd het shirt in de broek.
  • Dragen (door KNVB verplicht) bij wedstrijden en trainingen scheenbeschermers.
  • Beheersen zich in het veld en laten zich niet uitlokken.
  • Spelen alleen de bal en proberen de tegenstander niet te blesseren.
  • Volgen altijd de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor teamgenoten.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor het materiaal dat op de trainingen en in wedstrijden wordt gebruikt.
  • Gaan niet in discussie met tegenstanders of toeschouwers.
  • Geven na afloop de tegenstander een hand; de aanvoerder geeft ook de scheidsrechter een hand.
  • Houden zich aan de door de vereniging of door KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van gepleegde overtreding.
  • Nemen de kosten van door de KNVB aan hen opgelegde boetes en/of administratiekosten voor hun rekening; kosten als gevolg van ‘niet opkomen dagen’ bij een wedstrijd of een gestaakte wedstrijd zijn voor rekening van het team.
  • Maken hun voetbalschoenen schoon op de daarvoor bestemde plekken: buiten bij de daarvoor opgestelde borstels en eventueel met behulp van de schoonmaakplaat bóven de afvalbak in de kleedkamer.
  • Douchen verplicht na de wedstrijden en trainingen (tenzij anders overeengekomen met de trainer/coach).
  • Laten de kleedkamer na gebruik netjes achter en richten geen vernielingen aan.
  • Bewaren ballen in een net/tas en ballen niet in kleedkamers, gangen of kantine. 

  Trainers/ Coaches

  • Geven altijd het goede voorbeeld.
  • Bepalen het tijdstip waarop spelers bij thuis- en uitwedstrijden en trainingen aanwezig moeten zijn.
  • Zorgen voor toezicht in de kleedkamer en zien er op toe dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
  • Brengen thee- en limonadekannen, eventueel verstrekte kistje voor waardevolle spullen en kleedkamersleutel, na gebruik terug naar de commissiekamer.
  • Trainen en coachen hun team op een positieve manieren
  • Accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Vullen het digitale wedstrijdformulier volledig en naar waarheid in.
  • Zorgen dat ballen die over het hek worden geschoten (bij trainingen én bij wedstrijden) direct worden opgehaald.
  • Zorgen dat het trainings- en wedstrijdmateriaal na gebruik netjes wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats; dat geldt ook voor de doelen.
  • Zien erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Melden ernstige incidenten direct aan de coördinator, jeugdcommissie of bestuur.
  • Nemen bij direct rood of het staken van een wedstrijd zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris ten behoeve van verplichte rapportage aan de KNVB.

  Ouders/ Verzorgers

  • Zijn betrokken zijn bij het voetballen van hun kinderen en gaan zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van hun kinderen.
  • Zijn zelf verantwoordelijk voor begeleiding van hun kinderen, ook bij uitwedstrijden.
  • Zorgen ervoor dat hun kinderen bij de trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig zijn.
  • Zorgen voor deugdelijke voetbalschoenen, kousen en scheenbeschermers.
  • Zorgen ervoor dat spelers met volledige en schone voetbaluitrusting (in de tas) naar de club komen.
  • Zorgen dat het in bruikleen verstrekte tenue aan het eind van ieder seizoen (of bij beëindiging van het lidmaatschap) wordt ingeleverd.
  • Bemoeien zich niet ongevraagd met de begeleiding van het team, bemoeien zich niet met de opstelling en niet met de wedstrijd.
  • Gaan eventuele discussie met trainers/coaches niet in het bijzijn van de kinderen aan.
  • Accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Gaan niet in discussie met trainers/coaches en ouders/verzorgers van de tegenstander.
  • Moedigen team en spelers op positieve wijze aan, en laten (tactische) aanwijzingen over aan de trainer/coach.
  • Begeven zich niet op de velden maar volgen de trainingen en wedstrijden van achter het hek/reclameborden rondom het veld.
  • Melden eventuele problemen bij de teamleider en/of de jeugdcommissie.

   

  Velden

   

  • Het is alleen toegestaan de velden te betreden voor de trainingen en wedstrijden. Daarbuiten is het uitdrukkelijk niet toegestaan de velden te betreden; ook niet om te voetballen. Over uitzonderingen beslist het bestuur.
  • Alleen spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en grensrechters (in wedstrijd verband of tijdens trainingen) hebben toegang tot de velden. Toeschouwers blijven achter het hek/reclameborden rondom het veld.
  • Training vindt alleen plaats op de daarvoor bestemde (kunstgras)velden.
  • Na afloop van de training moeten alle trainingsmaterialen en -doeltjes van het veld worden verwijderd.
  • Sleep niet met doelen over het kunstgrasveld maar til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.
  • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld.
  • Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes op kunstgrasvelden
  • Voetbalschoenen moeten worden schoon gemaakt voor betreding van het kunstgrasveld.
  • Roken en open vuur is niet toegestaan op en rondom het kunstgrasveld.
  • Gebruik geen alcohol en/of glaswerk langs de velden.
  • Neem geen kauwgom, snoep, of ander eten en drinken mee op het kunstgrasveld; alleen water in bidons is toegestaan.

  Veiligheid

  • Jongere spelers wordt geadviseerd om na de training, vooral als het donker is, met z'n tweeën of met meer naar huis te rijden.
  • Bij het overtreden van de huisregels zal het bestuur in gesprek gaan met desbetreffende. Er wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding een waarschuwing gegeven of, indien nodig, een gepaste sanctie opgelegd. Het bestuur kan ook kiezen voor directe verwijdering van het sportcomplex en/of het inschakelen van de politie.