• Vereniging

  De oprichting van B.M.T.

  Voordat het huidige B.M.T. werd opgericht was er een groepje jongelui, die allen lid waren van de St. Agnesparochie aan de Beeklaan en voetbal speelden onder de naam Excelsior. Er werd door deze jongeren alleen maar vriendschappelijk gevoetbald op een stukje braakliggend terrein achter de Beeklaan.
   
   
  Door deze jongens en ook diverse andere vrienden werd er op een gegeven moment op 1 juni 1911 een echte voetbalvereniging opgericht onder de naam B.M.T. (Biedt Moedig Tegenstand). De club begon in de competitie in de Haagsche Voetbalbond en werd in drie jaar tijd kampioen in de 3e, 2e en 1e Klasse en promoveerde zodoende in 1914 naar de Nederlandsche Voetbalbond.
  Het 1e elftal, dat in het seizoen 1913-1914 naar de KNVB promoveerde
   

  Diversen terreinen B.M.T.

  Gevoetbald werd er in die tijd aan de Laan van Meerdervoort ongeveer ter hoogte waar nu de HTM remise staat bij de Lijsterbesstraat.

  In 1917 moest de club hier echter weg en werd er een terrein op het volks-speelterrein aan de Berkenbosch Blokstraat te Scheveningen (nu tennisbaan) gevonden. Deze was gelegen tussen het Gevers Deynootplein en de Seinpoststraat. Op dit terrein werd door B.M.T. haar eerste internationale wedstrijd gespeeld en wel tegen de Engelse geïnterneerde soldaten. Ook op dit terrein kon B.M.T. echter maar één jaar blijven. In 1918 verhuisde men dus wederom, ditmaal naar een stuk land gelegen aan de Stevinstraat te Scheveningen, naast de spoorlijn Scheveningen-Rotterdam.

  Een BMT-elftal omstreeks 1915
   

  Alles was hier in orde gemaakt, maar toen ‘s-zondags de eerste wedstrijd gespeeld zou worden bleek dit niet meer nodig omdat onbekend gebleven vandalen de houten opstallen hadden gesloopt, vermoedelijk om hun brandstofvoorraad aan te vullen. Tot overmaat van ramp verbood de eigenaar van dit stuk grond aan de Stevinstraat B.M.T. het spelen op zijn terrein zodat noodgedwongen de club dus weer een ander terrein moest proberen te vinden. Dit lukte wederom en nu kwam B.M.T. terecht in de “Westduinen”, de toenmalige Bondsvelden bij Kijkduin. Daar kon men blijven spelen tot het einde van seizoen 1920-1921.

  Deelnemers en toeschouwers bij de wedstrijd t.g.v. het 10-jarig jubileum.

  In 1921 nam B.M.T. haar intrek op het onvergetelijke gezellige veld van het terrein Duinzicht, aan het einde van de Waalsdorperweg. Wat daar voor werk is verzet door de toenmalige leden zal vermoedelijk door de hedendaagse voetbalgeneratie als gekkenwerk worden betiteld. Een grote heuvelrug over de gehele lengte van het terrein moest worden afgegraven.

   

  Elke avond tot de duisternis inviel was ieder lid bezig met kruiwagens en spaden, die men leende van een nabij gelegen bouwwerk, om zand af te voeren. Het leek monnikenwerk aangezien elke kruiwagen vol die men wegreed te vergelijken was met een emmer water uit de zee. Maar de toenmalige leden beten op hun tanden en zorgden voor een terrein dat nooit of te nimmer werd afgekeurd.

  Moment uit de wedstrijd BMT-DHC, seizoen 1924-1925 in de 2e klasse met in de duinen veel “zwartkijkers”.
   

  1922 B.M.T. kampioen in de 3e klasse KNVB ; promotie naar 2e klasse

  En de beloning voor deze noeste arbeid kwam zeer spoedig want in het glorieuze jaar 1922 promoveerde B.M.T. naar de 2e Klasse. Deze promotie werd bereikt na een nek aan nek race met Celeritas. De laatste wedstrijd van het seizoen in en tegen Gouda moest de beslissing brengen. Wanneer B.M.T. de wedstrijd zou verliezen dan was Celeritas kampioen. Het toenmalige eerste elftal ging dan ook vastberaden naar Gouda toe om deze wedstrijd te winnen. B.M.T.1 had in de gehele competitie in een uitwedstrijd nog geen doelpunt tegen gekregen en ook in deze wedstrijd gelukte het de tegenstander niet om te scoren. Aangezien B.M.T. eenmaal het net wist te vinden werd er een zwaar bevochten 0-1 zege behaald en kon de club feest gaan vieren. Er werden in dit seizoen 18 wedstrijden gespeeld waarvan er 13 werden gewonnen, 4x werd gelijk gespeeld en 1x werd verloren (tegen Celeritas). De doelpuntencijfers waren 58 voor en 9 tegen. Op 5 juli 1928 kwam het eerste cluborgaan van B.M.T.uit.

   

  Wederom verhuizingen voor B.M.T.

  Wegens een nieuw stratenplan van de gemeente Den Haag moest B.M.T. in 1928 alweer van “Duinzicht” verdwijnen. B.M.T. vond weer een nieuw terrein, ditmaal achteraan de Stevinstraat, waar later nog SVV Scheveningen haar tenten zou opslaan. Alles was al in orde gemaakt, maar toen de eerste wedstrijd gespeeld zou worden, bleek dit niet meer te kunnen omdat de voorgaande nacht onbekenden deze plaats uitgekozen hadden om hun voorraad brandhout op peil te brengen. De betekende het einde van B.M.T. op Scheveningen en men moest weer op zoek naar een nieuw terrein. De club kreeg toen een veld aan de Schenkkade op de plaats waar later V.U.C. het stadion kreeg toebedeeld. Ook hier moesten alle B.M.T. leden de handen flink uit de mouwen steken om dit terrein bespeelbaar te maken. Er moesten maar liefst twee sloten worden gedempt, een toegangspad worden aangelegd, vanaf het oude terrein “Duinzicht” alle opstallen afbreken, overbrengen naar de Schenkkade en weer opbouwen en nog vele andere voorzieningen aanbrengen. Toen dan ook in december 1928 het terrein officieel geopend werd met een competitiewedstrijd tegen Quick, waren een groot aantal leden 24 uur achtereen aan het werk geweest om alles op tijd voor deze wedstrijd af te ronden.

  Na nog geen twee jaar aan de Schenkkade gevoetbald te hebben voldeed zich de volgende ramp want B.M.T. kreeg geheel onverwacht de aanzegging dat de club per 1 mei 1930 moest verdwijnen van dit terrein. B.M.T. moest plaats maken voor V.U.C. dat zijn velden aan de Loosduinsekade was kwijt geraakt. De gemeente Den Haag stelde B.M.T. twee velden in het vooruitzicht aan de Fruitweg, maar deze waren nog lang niet klaar. Tot men deze velden in gebruik kon nemen speelde het eerste elftal van B.M.T. op het tweede veld van V.U.C. en de lagere elftallen konden op de velden aan de Hoekwaterstraat te Voorburg terecht.

  In 1932 waren de velden aan de Fruitweg dan eindelijk gereed en kon de club in zijn geheel dit nieuwe home betrekken. B.M.T. was nu dus op de Fruitweg terechtgekomen waar men lange tijd naast Hvv Laakkwartier speelde; ieder had één veld met een houten clubtent erbij. Op aandringen van de penningmeester Van Katwijk van BMT moest VUC wel de kosten van de verhuizing aan BMT betalen.

   
  BMT 1, seizoen 1931-1932. Staand v.l.n.r. C.P. Constandse jr, E.H. Hoos, C. Blom, Th. Gogeleijn jr en F.v.d. Meer. Zittend J. Hendriks, Ch. Gogeleijn sr, R. Kleijnen, J. Koch, W.H. Klijn en J. Louter.

  Met de prestaties ging het in de eerste jaren op de Fruitweg niet zo best en zo ook met B.M.T.1. In het seizoen 1934-1935 degradeerde de club weer naar de 3e Klasse. Eén van de redenen hiervan was dat men in dit seizoen door zeer vele blessures genoodzaakt was om maar liefst 33 verschillende spelers voor het eerste elftal op te stellen. Maar B.M.T. zette door en er kwam weer een glories tijdperk aan.

   

  De geheime ton

  Op een zeer helder ogenblik in 1936 kwam BMT-penningmeester Gerard van Katwijk op het idee om de club een kans te laten wagen in de Staatsloterij. BMT had de nodige schulden en je moest toch wat… Gerard van Katwijk bleek over een zeldzaam meesterbrein te beschikken want hij kocht geen heel lot maar een zogenaamd “twintigje”. Een heel lot kostte namelijk ƒ 85,00 en een twintigje slechts ƒ 4,25. Het nummer van het lot bleek inderdaad heel erg mooi want de hoofdprijs, een ton (100.000 harde guldens), viel erop. Voor BMT met haar twintigje betekende dit een som van ƒ 4.250,=. Het geld moest opgehaald worden op het adres aan de Vaillantlaan waar het lot was gekocht. Gerard was natuurlijk dolblij met de prijs, maar hij en tweede penningmeester Eef Hoos besloten om nergens over te praten; dit ten goede van de club. De slimme Van Katwijk had namelijk het plan verzonnen dat BMT zich tegenover de schuldeisers gewoon arm hield om zodoende een lening bij de bond te kunnen aanvragen. Later kwam het bedrag toch in zijn geheel ten goede aan de club. Gerard van Katwijk was een uitstekende penningmeester voor BMT. Deze functie heeft hij 22 jaar bekleed en hij had ook wel de bijnaam “Het Spaarvarken”.

   

  1938 B.M.T. kampioen 3e klasse KNVB ; promotie naar 2e klasse

  Door een geweldige eindsprint werd BMT kampioen in de 3e Klasse KNVB en moest de club de inmiddels beroemde promotiewedstrijden spelen tegen Hoek van Holland en RDM uit Rotterdam voor één plaats in de 2e Klasse. Deze extra competitie eindigde op 29 mei 1938 met een echte finale. Omdat zowel BMT (5-4 en 3-2) als RDM (Rotterdamsche Doelpunten Machine) beide duels tegen Hoek van Holland had gewonnen en tegen elkaar in Rotterdam tot 1-1 waren gekomen, moest de laatste wedstrijd op de Fruitweg de beslissing brengen.

  Het werd misschien wel de mooiste dag uit de historie van BMT. Ongeveer 7.000 toeschouwers stonden rondom het veld: er kon echt niemand meer bij. BMT had aan de Fruitweg maar één kleine staantribune. Daarom werden er bij bedrijf Van Eck een aantal platte aanhangwagens gehuurd waarop de mensen konden staan. De recette van deze wedstrijd was een paar duizend gulden, een enorm bedrag voor deze tijd. De 7.000 toeschouwers beleefden die dag een enorme happening want na een 1-0 ruststand werd RDM in de tweede helft helemaal weggespeeld en werd het uiteindelijk 5-0 voor BMT. Doelpuntenmakers BMT: 1-0 A. de Haan, 2-0 C. Constandse, 3-0 A. de Haan, 4-0 A. de Haan en 5-0 C. Looman.

  De promotie naar de 2e Klasse KNVB was een feit en het feest kon beginnen. Vanaf de Fruitweg gingen de spelers stapvoets naar café Musica aan de Delftselaan en daarna vertrok men lopend naar de Passage waar men ging dineren. De officiële huldiging van BMT vond uiteindelijk in de Oude Dierentuin plaats. De spelers werden één voor één op het podium geroepen en kregen een foto aangeboden.

  Het kampioenselftal van BMT uit 1938. Staand v.l.n.r: P.Constandse, Ch.Gogelein, C.van Maaren, A.Blom, J.Swiebel en H.Blommers. Zittend v.l.n.r: C.Looman, R.v.d.Meer, J.Constandse, C.Constandse, Th.Gogelein en A.de Haan.
   
  BMT vlag aangeboden door leden bij terugkeer KNVB 2e klasse
   

  Maar ook aan de Fruitweg kwamen er weer donkere wolken opzetten. De Tweede Wereldoorlog was inmiddels uitgebroken, maar ondanks deze oorlog werd er toch nog “gewoon” gevoetbald.
  Op de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van 25 juli 1941 werd de heer Ch. Gogeleyn op voorstel van het bestuur met algemene stemmen tot Lid van Verdienste benoemd. Voorts werd er op deze vergadering een geheel nieuw bestuur samengesteld. F. Rietveld nam de voorzittershamer over van G.A. van Zuilen, M. van Galen werd secretaris, E. van Katwijk penningmeester en verder maakten de leden H. Koch, A. Hamelink, J.de Waal en A. van Min ook deel uit van het B.M.T.-bestuur.

  In deze oorlogsjaren werden de terreinen aan de Fruitweg door de bezettende macht totaal vernield. In de hongerwinter van 1944-1945 was op een gegeven moment de gehele houten kleedgelegenheid verdwenen om opgestookt te worden in de destijds beroemde Majokacheltjes.

  Scorebord aan de Fruitweg, jaartal onbekend.
   

  Het bestuur in die tijd van BMT zat net na de oorlog niet bij de pakken neer en met zware financiële offers werd er een geheel nieuw stenen clubgebouw neergezet met bijbehorende kleedkamers. Voor die tijd een uitgave van maar liefst zo’n 20.000 gulden. Op 20 september 1947 werd dit nieuwe clubgebouw officieel geopend. Het was een gebouw waarop in die dagen de meeste Haagse verenigingen jaloers op waren.

   

  Eigen terrein B.M.T. aan de Hengelolaan

  In 1957 kreeg B.M.T. dan eindelijk de beschikking over een eigen terrein. De club kreeg van de gemeente twee velden toegewezen aan de Hengelolaan.

  Sportpark Escamp I
  Hengelolaan 600
  2544 GJ Den Haag

  B.M.T. zou t/m 2009 op de locatie blijven voetballen.

  Het was weer eens een hele andere buurt maar B.M.T. vond dit niet erg want de club zat op het 2e gedeelte van het Zuiderpark niet best. Daar had men een hokje waar je nog net een flesje en een koek kon verkopen, terwijl men aan de Hengelolaan beschikte over een gebouwtje, dat tenminste tien mensen kon herbergen. Maar daar kwam snel verandering in toen het bestuur o.l.v. voorzitter Toon Rooders besloot om aan de Hengelolaan een nieuw (houten)clubhuis te gaan bouwen. De keuze voor een houten clubhuis kwam doordat het bestuur, na de affaire aan de Fruitweg, huiverig was om wederom iets duurs te laten bouwen.

  De eerste kantine aan de Hengelolaan.

   

  Na deze positieve ontwikkelingen volgde er op sportief vlak een historisch dieptepunt voor de club. Het eerste elftal van B.M.T. degradeerde wederom, ditmaal zelfs naar de afdeling ‘s-Gravenhage (H.V.B.). Het eerste jaar in de H.V.B. werd voor B.M.T. alweer een fantastisch seizoen want het elftal werd kampioen en promoveerde zodoende weer gelijk terug naar de 4e Klasse KNVB. Op zondag 3 mei 1959 vierde B.M.T. alvast dit kampioenschap alhoewel de club nog niet officieel kampioen was. Texas had namelijk officieel protest ingediend. Wat was er nou precies gaande met dat protest van Texas?Welnu, tijdens de wedstrijd B.M.T- Texas bleek in de 1e helft plotseling het horloge van de scheidsrechter te zijn blijven stilstaan, maar na 11 minuten ging dit horloge weer lopen. De grensrechter van B.M.T. maakte de scheidsrechter hierop attent maar deze geloofde het in eerste instantie niet. Toen de scheidsrechter hier toch van overtuigd raakte besloot hij om in de 2e helft 11 minuten korter te voetballen maar dit was reglementair onjuist. Ondanks dat B.M.T. deze wedstrijd overtuigend met 4-0 had gewonnen diende Texas toch protest aan omdat er één doelpunt van B.M.T. in die 11 minuten extra was gescoord. Texas hoopte hiermee dat de hele tweede helft moest worden overgespeeld maar de protestcommissie besliste anders, er moesten nog maar 11 minuten worden overgespeeld zodat B.M.T. dit vakkundig uitspeelde.

   

  De jaren 1960 t/m 1969

   

  Voor het seizoen 1960-1961 moest men i.v.m. het budget bij B.M.T. een keuze maken wat betreft een goede trainer zonder dat hij de zondag aanwezig was of een iets minder goede trainer die wel zondags bij de wedstrijden aanwezig was. Mede in verband met het aankomende 50-jarige bestaan van de club wilde het bestuur zo graag een bijzondere prestatie bij het eerste team zien, dat men zodoende besloot de Hongaarse oefenmeester Zoltan Zallay te contracteren.

   

  50-jarige jubileum

  Het 50 jarige jubileum van B.M.T. werd in 1961 gevierd met een receptie in de lounge van het Kurhaus. Een groot aantal bondsofficials en vertegenwoordigers van zusterverenigingen waren gekomen om de “oude” Haagse club te complimenteren. Mr. A.J. Dankelman voerde het woord namens de gemeente ‘s-Gravenhage en bood de zilveren legpenning aan. Namens de KNVB feliciteerde Dirk Nijs in een gloedvolle rede de gouden jubilaris en bood de bondswimper aan. ‘s-Avonds was er in het Kurhaus feest voor de grote B.M.T. familie waarbij Frans Vrolijk, de Wama’s, Mieke Telkamp en het Cocktail-trio voor een onvergetelijke avond zorgde.

  Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan werd de heer Piet van Liere tot Erelid van B.M.T. benoemd, i.v.m. zijn grote verdiensten voor de vereniging. Voorts werden de heren M. Ramond, C. Nolten, C. Miog, Henk v.d. Snoek en Theo van Alphen tot Leden van Verdienste benoemd.

   

  Seizoen 1961-1962

  In het seizoen 1961-1962 werkte het bestuur van B.M.T. in de volgende samenstelling: A. Rooders (voorzitter), H. v. Teulingen (penningmeester), L. Lockhorst (secretaris) en de commissarissen W. de Mos, Th. v. Bruggen, Ton Keizer en W. Amptmeyer. Aanvankelijk werd er met acht seniorenelftallen aan de competitie begonnen maar door een zeer onregelmatige opkomst werd er besloten dit terug te brengen naar zeven elftallen.

  Het eerste elftal van B.M.T. stond dit seizoen o.l.v. trainer Broekman. Deze kundige oefenmeester kreeg echter niet die medewerking van de selectiegroep die beslist noodzakelijk is om behoorlijke resultaten te bereiken. De trainingen werden door de spelers zeer slecht bezocht zodat trainer Broekman hier geen heil meer in zag en ontslag aanvroeg. Het bestuur nam de overweging om de trainingen in zijn geheel stop te zetten maar na lang overwegen contracteerde men toch weer een nieuwe trainer: de heer Confurius. Het eerste elftal van B.M.T. was dus tot op de helft van de competitie het zorgenkindje geweest met een onderste plaats. De tweede helft van de competitie ging het gelukkig veel beter en eindigde het team uiteindelijk op een vierde plaats van onderen.
  Tijdens het seizoen 1961-1962 werd er een begin gemaakt met diversen uitbreidingen op het terrein van B.M.T. Zo werd er bijvoorbeeld een bestuurskamer gemaakt op het complex, zodat de vergaderingen bij de mensen thuis tot het verleden behoorden. Ook werd de beloofde warmwatervoorziening in gebruik genomen. Ook werden er door het bestuur pogingen in het werk gesteld om aan de bouw van een clubgebouw te kunnen gaan beginnen, maar daar was op dat moment te weinig geld voor. Er werd gestart met een z.g. huis aan huis actie, t.b.v. de voetbalpool, om zoveel mogelijk geld op te halen voor de bouw van een nieuwe clubtent.

   

  Seizoen 1962-1963

  De huis aan huis actie van B.M.T. had veel succes want veel nieuwe leden meldden zich bij de club aan. Ook dit seizoen stond de training van B.M.T.1 o.l.v. trainer Confurius. Echter de heer Confurius besloot op een gegeven moment om zijn contract in te leveren. Net zoals bij zijn voorgangers kreeg ook hij weinig medewerking van de selectiegroep. Het gebeurde dan ook dikwijls dat trainer Confurius helemaal vanuit zijn woonplaats Zwijndrecht kwam rijden en dat er dan maar twee man op de training verscheen. Hiermee had het bestuur wederom veel geld over de balk gegooid en overwoog men alle trainingen op te heffen. Ondanks alles ontsprong het eerste elftal van B.M.T. wederom met veel kunst en vliegwerk de degradatie. Het tweede elftal eindigde in de middenmoot en B.M.T.3 stond lange tijd op een bovenste plaats maar kon dat uiteindelijk net niet volhouden.

  Trainer Confurius ging niet in op contractverlenging en bedankte als trainer.

   

  Seizoen 1963-1964

  Bij aanvang van het seizoen 1963-1964 bedroeg het aantal leden bij B.M.T. 230, onderverdeeld in 108 senioren, 92 adspiranten (jeugd), 10 Ere-leden en 20 niet spelende leden.

  Op 20 augustus 1963 nam Leen Lockhorst na zes jaar afscheid als secretaris. Na het vertrek van de heer Lockhorst was er binnen B.M.T. niemand meer te vinden voor de contributie-inning “aan de deur”. Zodoende kreeg ieder lid van B.M.T. vanaf dit seizoen de mogelijkheid om per giro te betalen of contant in de kantine, en wel op de eerste twee zaterdagen of zondagen van de maand. Bij een contributieachterstand van twee maanden volgde er geen opstelling meer in één der elftallen. Op 16 december 1963 besloot het bestuur van B.M.T. tot de aankoop van een nieuwe clubtent van de Firma H.A.B.O.. uit Hardinxveld. Deze clubtent was 15m x 6m en kostte in totaal f.9.000,-. De totale kosten met o.a. inboedel e.d. zou uitkomen op ongeveer f.15.000,-. Uit eigen kas was f.5.000,- beschikbaar, zodoende moest B.M.T. de rest lenen bij de Amstel Brouwerij. Deze f.10.000,- moest binnen 10 jaar terugbetaald worden. Het eerste elftal van B.M.T. werd dit seizoen voor het eerst getraind door Janus van der Gijp. Van der Gijp had hiervoor 2 jaar B.E.C. getraind. Het gemiddelde trainingsbezoek was dit seizoen zeer gunstig vergeleken bij de voorgaande jaren. Maar toch waren de prestaties van het eerste team wederom niet goed te noemen. Aan het einde van de competitie moest men nog alle zeilen bijzetten om niet te degraderen. In de laatste vijf competitiewedstrijden werden echter 8 punten behaald zodat B.M.T. uiteindelijk nog op een zesde plaats eindigde met 10 punten achterstand op de kampioen. Het B.M.T.-bestuur was uiterst tevreden over de werkzaamheden van trainer Janus van der Gijp en bood hem contractverlening aan.

   

  Seizoen 1964-1965

  Op 12 januari 1965 kreeg het bestuur van B.M.T. een uitnodiging van de KNVB-Afdeling ‘s-Gravenhage om naar het Bondsbureau aan de Suezkade 141 te Den Haag te komen i.v.m. het feit dat er door het opheffen van een gedeelte van het voetbalcomplex aan de Hoekwaterstraat te Voorburg er een aantal voetbalverenigingen geen speelruimte meer hadden. Aangezien B.M.T. op de zaterdagmiddag, volgens de KNVB, meer ruimte had dan beslist noodzakelijk wilde men hierover met B.M.T. van gedachte wisselen. Na deze bijeenkomst kreeg B.M.T. op 26 januari 1965 een schrijven van de KNVB waarin werd medegedeeld dat de zaterdagmiddag-clubs D.O.R.R. en P.G.S. met ingang van 1 februari 1965 bij B.M.T. aan de Hengelolaan werden ondergebracht.

  Eind april 1965 deelde trainer Janus van der Gijp mede zijn contract niet te willen verlengen. De jonge trainer John van der Lubbe werd aangesteld als de opvolger van Van der Gijp. Ook kondigde in 1965 voorzitter Toon Rooders zijn vertrek aan en werd opgevolgd door Wout de Mos.

   

  Seizoen 1965-1966

  De nieuwe kantine beheerder bij B.M.T. werd de heer J.Weidman. Hiermee volgde hij de heer Blokdijk op. Het bestuur van B.M.T. besloot voor het seizoen 1965-1966 5 senioren-elftallen en 8 jeugdteams bj de KNVB in te schrijven. Dit zelfde bestuur ontving eind november een brief van B&W waarin stond vermeld dat de aanvraag van de bouwvergunning voor de nieuwe kantine wederom met twee maanden was verlengd.

   

  Seizoen 1966-1967

  In dit seizoen promoveerde het 2e elftal van B.M.T. zeer knap naar de res. 3e Klasse van de KNVB. In een speciale nacompetitie voor promotie, samen met Quick 4, HMSH 2, Rijswijk 2 en ODB 2 wist men met 13 punten uit 8 wedstrijden bovenaan te eindigen.

  In het tweede seizoen van trainer John van der Lubbe eindigde B.M.T.1, met 24 punten uit 20 wedstrijden (doelcijfers 40-42) op een keurige vijfde positie in de 4e Klasse C. B.M.T. kende sowieso met haar senioren een uiterst succesvol seizoen want na de promotie van het 2e elftal werden ook nog eens het 3e-, 4e- en 6e-elftal kampioen. Als eerste werd op zondag 19 maart 1967 het 4e elftal kampioen van de 3e Klasse I na een benauwde 2-1 overwinning bij RAVA. B.M.T. kwam op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Jim Jacubek en Joop v.d.Lubbe, maar kreeg het na de 1-2 nog vrij lastig. Na het laatste fluitsignaal werden alle spelers en elftalleider Bram Kruis van harte gefeliciteerd. Op zondag 9 april werd B.M.T. 6 kampioen na een 1-3 overwinning bij VOGEL 3 en een week later (16 april 1967) werd B.M.T.3 kampioen door thuis met 2-0 van ADO te winnen.

   

  Seizoen 1967-1968

  Het eerste elftal van B.M.T. draaide dit seizoen geweldig. De mannen van trainer Van der Lubbe behaalde als enige Haagse vereniging maar liefst 34 punten uit 22 wedstrijden. Een unieke prestatie maar B.M.T. had weer de pech dat Teijlingen net 1 verliespunt minder had dan B.M.T., zodat deze vereniging beslag wist te leggen op het kampioenschap van de 4e Klasse A West II.

  Het 2e elftal van B.M.T. had eveneens een geweldig seizoen. Week na week wist men vele punten aan haar totaal toe te voegen. Jammer voor dit elftal was dat zij op het laatst van de competitie maar al te vaak spelers moest afstaan aan het 1e elftal. Indien niet het geval zou zijn geweest dan was men wederom kampioen geworden. Het 5e elftal van B.M.T. deed het dit seizoen nog het beste. Zij behaalde n.l. het ongeslagen kampioenschap van de 3e Klasse B binnen met maar liefst 7 punten voorsprong op naaste concurrent Quick Steps. Op woensdag 13 maart 1968 werd er door B.M.T. een contact-avond belegd met de besturen van Lenig en Snel, Spoorwijk en V.C.S. Het doel van deze avond was om tot een goede en prettige samenwerking te komen met de mede-complex-bewoners.

   

  Seizoen 1968-1969

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1968 werd besloten om de contributie met ingang van 1 juli te verhogen. Senioren gingen voortaan f.14,- per kwartaal betalen, adspiranten f.6,25, pupillen f.3,75, niet spelende leden f.6,- en donateurs f.3,- per kwartaal.

  Het B.M.T.-bestuur werd (her)kozen uit: W.M.de Mos (voorzitter), H.J.A.Hamelink (secretaris), B.v.Deutekom (penningmeester), W.Luyer (2e voorzitter), C.Nolten (2e penningmeester), P.A.Keizer (2e secretaris) en E.O.Schwirz (commissaris van materiaal). J.Kramer werd de jeugdvoorzitter. Tijdens deze A.L.V. werd oud-penningmeester de heer H.v.Teulingen benoemd tot Ere-lid van B.M.T. De heer Van Teulingen en diens echtgenote hadden de afgelopen jaren zeer veel werk voor B.M.T. verricht. B.M.T. mocht zich aan het begin van het seizoen 1968-1969 verheugen op een enorme groei van leden, zowel bij de senioren als ook bij de jeugd. Er werden dit seizoen maar liefst 10 seniorenteams, 7 adspiranten- en 4 pupillen-elftalen ingeschreven bij de KNVB. Het 1e elftal van B.M.T. eindigde dit seizoen wederom op een tweede positie in de 4e Klasse A. Met 29 punten uit 20 wedstrijden kwam men net een punt te kort op kampioen S.J.C. Na dit seizoen kwam er een einde aan de periode van trainer John van der Lubbe bij B.M.T. Vier seizoenen lang had Van der Lubbe zijn beste krachten gegeven aan B.M.T. met als resultaat: eenmaal een vierde plaats en driemaal een tweede positie. John van der Lubbe trad per 1 juli 1969 in dienst bij V.U.C. waar hij later zeer succesvol mee zou worden.

   

  Seizoen 1969-1970

  Voorzitter De Mos vroeg aan het begin van seizoen 1969-1970 tijdens een vergadering of er een mogelijkheid bestond om te zorgen voor een overdekte zitplaats langs het veld voor de trainer en de reservespelers.

  De Ballotagecommissie van B.M.T. besloot om voortaan nieuwe senior-leden thuis te bezoeken om een algemene indruk te krijgen van de persoon in eigen omgeving. Om nieuwe jeugdleden te balloteren besloot men om de ouders uit te nodigen bij de Ballotagecommissie. De heer W.Berkhof fungeerde als voorzitter van de Ballotagecommissie van B.M.T.
  De Feestcommissie van B.M.T. kreeg van voorzitter De Mos te horen dat voor het 60-jarig bestaan wederom Het Kurhaus te Scheveningen was afgehuurd. De totale begroting voor dit feest werd rond de 13.000 gulden geschat. Gesproken werd om o.a. een kranteninzamelingsactie en een “doelpuntenfonds” op gang te krijgen. Joop Brand was dit seizoen bij B.M.T. de opvolger van trainer Van der Lubbe geworden. Naast trainer was de heer Brand ook masseur. De prestatie’s van het eerste elftal van B.M.T. waren niet om over naar huis te schrijven. Het team van trainer Brand eindigde uiteindelijk, met 17 punten uit 20 wedstrijden, op een voorlaatste plaats in de 4e Klasse F. Het eerste elftal bestond dit seizoen uit de volgende spelers: G.v.Dijk, F.Gouloze, J.v.d.Lelie, A.Franken, A.v.d.Velde, J.Groenendijk, J.v.Es, E.Schwirz, H.Meester, R.Heemskerk, J.v.Aken, M.Schipper, L.v.Wees, A.Scharroo, F.v.d.Boon en A.Herlaar. Tijdens dit seizoen doet het bestuur van B.M.T. haar beklag bij de Gemeente Den Haag over het slechte onderhoud van de velden. Ook bespreekt men met “inwoner” voetbalvereniging DORR de problematiek betreffende de kleedkamers en velden op zaterdag. DORR vroeg tijdens dit gesprek ook nog om één avond per week gebruik te mogen maken van het trainingsveld. B.M.T. besloot hierdoor om een tijdelijke juniorenstop in te stellen. De Feestcommissie besloot haar activieteiten uit de breiden om nog meer geld te kunnen inzamelen voor het 60-jarig jubileum. Besloten werd om een grote loterij de organiseren met maar liefst 2000 loten. Ook werd er een “Club van 60” opgericht.

   

  Seizoen 1970-1971

  Tijdens de ledenvergadering van 27 augustus 1970 werd het volgende bestuur gkozen; W.M.de Mos (voorzitter), H. Hamelink (secretaris), B.v.Deutekom (penningmeester) P.A.Keizer (2e vz), Th.v.d.Wel (2e penn.), G.v.Dam 2e secr.) en G.Tesselaar (comm. van materiaal). Voor het seizoen 1970-1971 schreef het bestuur van BMT zeven senioren-elftallen en bij de jeugd een A1, B1, C1, C2, C3, twee pupillen en twee welpen bij de KNVB in.

  Het eerste elftal van BMT werd ingedeeld in de 4e Klasse B met als tegenstanders Altior, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Rijpwetering, Spoorwijk, VTL en VVP. Halverwege het seizoen, per 29-11-1970, werd de training voor het 1e elftal door het bestuur verplicht gesteld voor minstens één keer per week. Hierdoor werden de opstellingen van het eerste elftal niet meer in het orgaan bekend gemaakt maar na de training op het mededelingenbord in de kantine. De volgende spelers, waaruit het eerste elftal werd samengesteld, werden aangewezen om de verplichte training te volgen: G.van Dijk, H.van Dijk, A.Scharro, C.van Dam, H.Meester, L.Kruis, A.v.d.Velde, H.Houwing, H.v.Wilgen, J.v.Aken, R.Jansen, F.v.d.Boon, R.Heemskerk, M.v.Deutekom, J.v.Es, E.Wittenaar, A.Franken en M.Schipper. Deze maatregel werd ingevoerd omdat de prestatie’s van BMT niet om naar huis te schrijven waren. Tijdens de winterstop bezette BMT de achtste plaatst in de 4e Klasse B met slechts 5 punten uit 8 wedstrijden. Dat er pas acht wedstrijden waren gespeeld kwam door de vele afkeuringen tijdens de eerste helft van het seizoen. Na de winterstop ging het ietsje beter met de prestaties van B.M.T.1, en eindigde men met 18 punten uit 20 wedstrijden op een zesde plaats in de 4e Klasse B. VVP werd dit seizoen kampioen terwijl Graaf Willem II VAC degradeerde. Op zaterdag 5 juni 1971 vierde B.M.T. op grootse wijze haar 60-jarig jubileum. In de Louis Davidszaal van het Kurhaus te Scheveningen recipieerde eerst het bestuur van 15.00 t/m 17.00 uur. Vele sprekers voerden het woord waaronder de heer P.Vink namens het gemeentebestuur afdeling sportzaken. Wethouder Vink overhandigde voorzitter De Mos een wandversiering voor het nieuwe clubgebouw van B.M.T, dat binnen afzienbare tijd zal worden gebouwd op het terrein Escamp I aan de Hengelolaan ter vervanging van het huidige clubgebouw. Plaatselijk voorzitter N.de Doelder van de KNVB overhandigde en vlag met wimpel aan B.M.T. Na het gezamenlijke diner was er een cabaret met medewerking van Frans van Dusschoten, Ria Valk, André van Duin en Ben Cramer. Vijf B.M.T.-leden met 50-jarig lidmaatschap ontvingen uit handen van voorzitter De Mos een aansteker. Dit waren R.van Galen, C.H.Gochelein, Th.Gochelein, L.Clement en C.H.Schouten. Twee 25-jarigen leden, Theo van Alphen en L.van Rijswijk, kregen een herinneringsspeld.

   

  Seizoen 1972-1973

  Inclusief het aantal Ere-leden, Leden van Verdiensten, niet-spelende leden en donateurs had B.M.T. bij aanvang van seizoen 1972-1973 ruim vierhonderd leden. Het B.M.T.-bestuur schreef voor dit seizoen 8 senioren- en 14 jeugd-elftallen in. Direct na het 60 jarige bestaan van B.M.T. kwam het bestuur tot de gedachten om over een nieuw clubgebouw te praten. Er moest binnen een kort tijdsbestek zoveel mogelijk centen op tafel komen om het één en ander te realiseren. Op vrijdag 1 september 1972 werd de eerste paal van het nieuwe clubhuis geslagen en al op 2 december 1972 was de opening van het nieuwe fraaie clubgebouw van B.M.T. aan de Hengelolaan door wethouder Pieter Vink. Van de totale kosten (f.185.000,=) was er f.100,000,= geleend. De gemeente stond garant voor f.33.875,= en ook kreeg de club financiële steun van de Nederlandse Sportfederatie en de Provincie Zuid Holland. De rest van het geld kwam van de bekende kanalen zoals; oude kranten, klaverjas en bingo-avonden, kantine opbrengsten, toto en contributie.

  Op de Algemene Ledenvergadering van 6 september 1972 werd het volgende bestuur samengesteld; W.M.de Mos (voorzitter), P.A.Keizer (secretaris), J.C.Groenendijk (penningmeester), G.W.Tesselaar (2e voorzitter), J.Weidmann (2e penningmeester), E.Hoos (2e secretaris) en F.F.v.Solinge (commissaris). Het eerste elftal, o.l.v. trainer Hans Renirie, werd dit seizoen ingedeeld in de 4e Klasse B met als tegenstanders Alphen, BEC, Cromvliet, Excelsior’20, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Groeneweg, Kranenburg, Paraat, Rijswijk en Wassenaar. Het werd een moeilijk seizoen voor B.M.T. Aan het einde van dit seizoen moest de club in twee beslissingsduels met De Flamingo’s uitvechten wie er zou degraderen naar de HVB-Hoofdklasse.

   

  Seizoen 1973-1974

  Op de Algemene Ledenvergadering van B.M.T op 10 september 1973 werd het volgende bestuur gekozen: W.M.de Mos (voorzitter), W.Severein (secretaris), J.C.Groenendijk (penningmeester), F.F.van Solinge (2e voorzitter), J.Koster (2e secretaris), J.Weidmann (2e penningmeester) en E.H.Hoos (materiaalcommissaris).

  B.M.T. wilde dolgraag reclameborden langs veld 1 plaatsen maar omdat de club de velden niet in eigen beheer had zou dat betekenen dat de opbrengsten van deze reclameborden naar de Gemeente zou gaan. Men zag hier daarom maar vanaf. Na het afscheid van de heer Van Bommel als ad interim trainer van de A-selectie werd voor het seizoen 1973-1974 Jan Keizer aangesteld als de nieuwe trainer. Trainer Keizer kwam gelijk met het voorstel dat de werkzaamheden, zoals het verzorgen van de trainingspakken, shirtjes, broekje etc. etc., niet door hem maar door iemand anders gedaan moest worden. Het bestuur ging hiermee akkoord en trok een leider aan. Wel moest de trainer zelf het wedstrijdformulier blijven invullen. Na een slechte competitiestart eindigde B.M.T., met 19 punten uit 22 wedstrijden, uiteindelijk toch nog net boven de degradatiestreep. Op een bestuurvergadering van 28 maart 1974 werd, met instemming van alle eerste elftalspelers, het contract met trainer Keizer met één jaar verlengd.

   

  Seizoen 1974-1975

  Trainer J.Keizer was het afgelopen jaar al diversen malen door het B.M.T.-bestuur op het matje geroepen omdat hij zich niet aan zijn afspraken hield. Keizer had er geen zin meer in en verzocht het bestuur op 30 september 1974 om zijn contractuele verplichtingen bij B.M.T.1 per 1 oktober 1974 te ontbinden.

  Op 25 april 1975 werden voor aanvang van de wedstrijd B.M.T.1-DOCOS 1 doelman G.van Dijk en speler J.v.d.Velden door voorzitter Wout de Mos in de bloemetjes gezet vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging. Doelman Van Dijk speelde n.l. zijn 400e- en J.v.d.Velden zijn 250e wedstrijd voor B.M.T.1.

   

  Seizoen 1975-1976

  Vanaf seizoen 1975-1976 werden er bij het eerste elftal weer entreegelden geheven op de zaterdagen (DORR) en zondagen (B.M.T.). De heer De Heij bemande het nieuwe entreehokje bij de ingang van het B.M.T.-terrein aan de Hengelolaan. Besloten werd om op de zondag f.1,25 voor volwassenen en f.0,50 voor kinderen te rekenen. Zaterdag bij de thuiswedstrijden van DORR 1 werd f.0,75 voor volwassenen gerekend en kinderen tot 16 jaar mochten gratis naar binnen.

  Het bestuur van B.M.T. bestond dit seizoen uit; W.M.de Mos (voorzitter), D.Vink (secretaris), A.v.d.Velde (penningmeester), H.v.Ruyven (2e voorzitter), M.v.d.Luytgaarden (2e secretaris), H.J.Dijkstra (2e penningmeester) en Th.v.Alphen (materiaal). Tijdens dit seizoen nam B.M.T. de nieuwe lichtinstallatie officieel in gebruik met een wedstrijd om de Eef Hoos-bokaal tegen VUC. Voor aanvang van deze wedstrijd gaven de “Highlanders” met doedelzakken een show weg. De aftrap bij B.M.T.-VUC werd gedaan door het jongste lid van B.M.T., Ricardo Meester. In januari 1976 werd besloten om reclameborden langs veld 1 te laten plaatsen. De adverteerders op deze reclameborden moesten dan wel een 3-jarig contract met B.M.T. afsluiten.

   

  Seizoen 1976-1977

  Aan het begin van seizoen 1976-1977 besloot voorzitter Wout de Mos zich op de Algemene Ledenvergadering niet meer herkiesbaar te stellen. Hiermee kwam een einde aan circa 17 jaren durende bestuurslidmaatschap (6 jaar vice-voorzitter en 11 jaar voorzitter) bij B.M.T. De heer Jan van der Velde nam de voorzittershamer van Wout de Mos over. Op zaterdag 25 september 1976 werd er een afscheidsreceptie voor Wout de Mos georganiseerd in het bijna vier jaar bestaande prachtige clubhuis van B.M.T. aan de Hengelolaan. Op deze receptie werd Wout de Mos benoemd tot Ere-lid van B.M.T.

  Met oprechte vreugde werd door iedere rechtgeaarde B.M.T.-er vastgesteld dat de prestaties van het 1e elftal in het begin van het seizoen 1976-1977 bijzonder hoopvol was. Er werden wedstrijden gespeeld die het aankijken volkomen waard waren en er werden punten verzameld. Om de één of andere manier kwam de klad er ineens in en belandde B.M.T. in degradatiegevaar. Ternauwernood wist men met 1 punt verschil de degradatie in de 4e Klasse D te ontlopen.

   

  Seizoen 1977-1978

  B.M.T. begon aan het seizoen 1977-1978 met 9 senioren elftallen. De jeugdafdeling bestond uit; 2 A-elftallen, 1 B-elftal, 2 C-elftallen, 2 pupillen- en 2 welpen-teams. Het bestuur van B.M.T. bestond dit seizoen o.a. uit Jan van der Velde (vz), Ton Keizer (secr.), A.van Rijn (penn.) en H.C.v.Ruyven (jeugd vz). Aan oud voorzitter Wout de Mos ontbrak echter nog één onderscheiding, en dat was het Ere-voorzitterschap, hetgeen hem werd verleend op 23 augustus 1977.

  Het eerste elftal, dit seizoen o.l.v. trainer Simon Venema, werd ingedeeld in de 4e Klasse B met als tegenstanders Bernardus, Postalia, Tonegido, SVLV, De Valkeniers, UDO, ASC, De Flamingo’s, Alphen, Paraat en Randstad Sport. B.M.T. eindigde wederom net boven de degradatiestreep met 18 punten uit 22 wedstrijden. In februari 1978 werd er bij B.M.T. voor het eerst een carnavalsfeest georganiseerd. men wist niet wat er te wachten stond maar achteraf kon men terugkijken op een zeer geslaagd feest. De veteranencommissie had voor een voortreffelijke zaalversiering gezorgd, en de muziek, die aanvankelijk tot 01.00 uur was gehuurd, kreeg geen kans om weg te gaan en werd zodoende gecontracteerd tot 03.00 uur.

   

  Seizoen 1978-1979

  Volgt later….

   

  Seizoen 1979-1980

  Volgt later….

   

  BMT 1 in 1980. Staand v.l.n.r.  trainer Aquino Colletti, Roy Texel, Gerard Tesselaar, Ed.v.’t Hart, Jenno Boersma. Wil  Dorland, Koos Zuiderwijk, Michel Kwakkelstein, Wim Danner en .. v.d. Hoogenband. Zittend Wout Kruis, Wim Stokkers, Leen (Boes) Kruis, Simon Krouwel, Rob Zuiderwijk, Ruuud Oosterveen, Richard Witmus, en ..  Muizelaar.  

   

  Seizoen 1980-1981

  Na een vier-jarig voorzitterschap droeg Jan van der Velde in september 1980 de voorzittershamer over aan Gerard Tesselaar. Voor het seizoen 1980-1981 schreef het bestuur 8 senioren-elftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bij B.M.T. bestond dit seizoen uit 2 A-, 1 B-, 2 C-, 3 D-, 2 E- en 1 F-teams. Het eerste elftal van B.M.T. werd ingedeeld in de zondag 4e Klasse C met als tegenstanders ADS, Hoek van Holland, Laakkwartier, ODB, Oliveo, Quick Steps, RAVA, RKSVM, Scheveningen, Spoorwijk en Westerkwartier.

  Ook in dit seizoen wist B.M.T. zich maar ternauwernood te handhaven in de 4e Klasse. Na twee seizoenen werd er afscheid genomen van trainer Aguino Colletti.

   

  Seizoen 1981-1982

  Voor het seizoen 1981-1982 had het bestuur van B.M.T. Jan Villerius, oud profvoetballer van Sparta en ADO, aangesteld als de nieuwe trainer van het 1e elftal.

  De zondag 4e Klasse D van de KNVB was voor het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: ASB, BEC, BMT, BTC, Delft, Hillegersberg, ODB, Schiebroek, SCR, Spoorwijk, SVDP en Tediro.

  Omdat de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen ODB, werd afgelast begon voor B.M.T. pas op 27 september 1981 de competitie. Tijdens deze competitie waren de prestaties van B.M.T. uitstekend en bleef de club lang in de race voor het kampioenschap in de 4e Klasse D. Helaas moest men tegen het einde van de competitie afhaken en eindigde men uiteindelijk, achter kampioen BTC en ODB op een keurige derde plaats met 24 punten uit 22 wedstrijden.
  Begin maart 1982 kwam het bestuur met trainer Villerius tot overeenstemming tot verlenging van het contract tot 1 juni 1983.

   

  Seizoen 1982-1983

  Voor het seizoen 1982-1983 schreef B.M.T. 8 senioren- en 9 jeugd- elftallen in voor de competitie. In september 1982 moest B.M.T. echter alweer het 8e elftal terugtrekken uit de competitie i.v.m. de vele afschrijvingen of zelfs helemaal niet komen opdagen door diversen spelers.

  Het eerste elftal van B.M.T. kwam dit seizoen met shirtreclame (Honda-Sonoy garage) te spelen. Op 19 september 1982 werd voor de competitiewedstrijd B.M.T.1-Quick Steps1 Leen (Boes)Kruis uitgebreid in de bloemetjes gezet voor zijn 300e wedstrijd in het 1e elftal. Op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 1982 werd Henk Hamelink benoemd tot Ere-lid van B.M.T. Zijn enorme staat van dienst en zijn 50-jarig lidmaatschap waren hier debet aan. Nel Stigter werd benoemd tot Lid van Verdienste. Al vele jaren had Nel heel veel werk verricht in de kantine-administratie, alsmede de totale verzorging van de lotto en toto binnen de vereniging.

  In maart 1983 werd er voor de zoveelste keer ingebroken in de kantine van B.M.T. Ook deze keer was het flink raak! Zo werden o.a. 80 kop en schotels, 2 koffiezetapparaten, een friteuse, de gehele voorraad koffie, snoep, alsmede de nodige sterke drank meegenomen. De totale schade voor B.M.T. bedroeg tussen de f.4.000,- en f.5.000,-, wat een behoorlijk financiële dreun voor de vereniging inhield.

  Na zeven jaar kon B.M.T. dit seizoen eindelijk weer eens een jeugdkampioen begroeten. Het B 2-elftal ontving na het kampioenschap de bloemen en medailles van voorzitter Gerard Tesselaar.

   

  Seizoen 1984-1985

  Vanaf 1964 had B.M.T. op zaterdag “inwoning” gehad van voetbalvereniging DORR. Vanaf dit seizoen was DORR echter vertrokken naar het terrein van v.v.Spoorwijk. Om vanaf nu baas te blijven in eigen huis besloot het bestuur van B.M.T. om een damesafdeling op zaterdag op te gaan richten. Dit idee kwam vanuit de damestrimploeg. Zo rond de twintig dames trainde al zo’n vijf jaar onder begeleiding van B.M.T. maar op een gegeven moment gaven een aantal dames te kennen voetbal leuker te vinden dan hardlopen. Zodoende begonnen John Noort en trainer Jenno Boersma met de oprichting van een damesvoetbalafdeling. De animo was groot en men begon dit seizoen met twee dameselftallen. De dames, jong en oud door elkaar, speelden allemaal op zaterdag.

  Het zou, wederom, geen makkelijk seizoen worden. In de eerste negen competitiewedstrijden wist het team van trainer Nico van der Mark zelfs geen punt te behalen en bungelde zodoende stijf onderaan in de 4e Klasse met 0 punten. Op zondag 25 november 1984 behaalde B.M.T. eindelijk de eerste twee punten. In de thuiswedstrijd tegen RKSVM werd er, door doelpunten van Rob Tuit en Chris Boersma, met 2-1 gewonnen. Voor aanvang van deze wedstrijd besloot voorzitter Gerard Tesselaar, als steun, plaats te nemen in de dugout van B.M.T. Met donkerblauwe regenjas en geruite pet zag Tesselaar zijn club dus de eerste punten binnenhalen en uit bijgeloof klampte hij zich hieraan vast en besloot zodoende om iedere week met deze regenjas en geruite pet, die al lang uit de mode was, in de dugout plaats te nemen. En…. B.M.T. redde het! Met 19 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 28-44) wist men met 1 punt verschil de degradatie te ontlopen.

   

  Seizoen 1985-1986

  Omdat er op zaterdag veel (oudere) dames in een winkel moesten werken werd er besloten vanaf dit seizoen één team op zaterdag en één team op zondag te laten voetballen. Het zaterdag damesteam bestond zodoende over het algemeen uit wat jongere meisjes, terwijl de ouderen op zondag aan bod kwamen.

  De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, HS Texas DHB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, SVLV, Voorburg, Vredenburch en sv Wassenaar.

  In het jubileumjaar van B.M.T. bezorgde de dames de club een mooi kadoo! De dames van de zaterdagafdeling werden n.l. zonder puntverlies kampioen en ook de zondagafdeling promoveerde. Op 1 juni 1986 bestond voetbalvereniging B.M.T. precies 75 jaar. Dit 75-jarig jubileum kon de club natuurlijk niet ongemerkt de revue laten passeren. De officiële receptie werd op zaterdag 31 mei 1986 van 15.00 tot 17.00 uur gehouden in het eigen clubhuis aan de Hengelolaan. ‘s-Avonds was partycentrum ’t Span afgehuurd en konden de ruim 300-leden zich in het feestgeruis storten.

   

  Seizoen 1986-1987

  B.M.T. bevond zich in een gezonde financiële positie, zelfs het clubgebouw was al helemaal afbetaald. Voorzitter Gerard Tesselaar had z’n zaakjes binnen de vereniging aardig voor elkaar. Anders dan bij andere voetbalverenigingen vormde B.M.T. één groot geheel en had de club geen aparte potjes voor bepaalde afdelingen. Wanneer er zondags niet gevoetbald kon worden door de regenval zat de kantine aan de Hengelolaan altijd vol. Nadat het 1e elftal al jaren “sukkelt” werd voor dit seizoen trainer Ton Boevink voor twee jaar gecontracteerd.

   

  Seizoen 1987-1988

  In dit seizoen begon B.M.T. voor het eerst in haar historie met een standaard-elftal op de zaterdag. Dit team werd ingedeeld in de 3e Klasse HVB. Deze competitie, met slechts zes tegenstanders stelde niet zo heel veel voor. Omdat het zo’n kleine poule was besloot de KNVB er een anderhalve competitie van te maken. B.M.T. eindigde in de poule op een 4e positie met 13 punten uit 16 wedstrijden. Met het 1e elftal van de zondagafdeling ging het dit seizoen zeer slecht. Met slechts 10 punten uit 22 wedstrijden degradeerde men van de KNVB naar de HVB.

   

  Seizoen 1988-1989

  Na dit seizoen besloot B.M.T. weer de stekker uit het eerste zaterdagteam te trekken en zich volledig te concentreren op de zondag-afdeling. In het tweede jaar in de 3e Klasse HVB eindigde B.M.T. overigens van de 10 clubs, op een keurige vijfde positie met 22 punten uit 18 wedstrijden.

   

  Seizoen 1990-1991

  Voor het seizoen 1990-1991 werd Cees Claudemans door het B.M.T.-bestuur aangesteld als trainer van de A-selectie. Verder bestond de begeleiding van het eerste elftal uit Wout Kruis (leider), Henk Trumpie (verzorger) en John Noort (grensrechter). Na twee seizoenen achter elkaar gedegradeerd te zijn mocht B.M.T.1 dit seizoen, na 32 jaar, eindelijk weer eens een promotie beleven. Trainer Claudemans wist er weer een team van te maken dat vooral tot uiting kwam in de na-competitie. Op 23 mei 1991 zette B.M.T. de kroon op het werk en promoveerde door een 1-2 zege op Toofan naar de Hoofdklasse.

  Op zaterdag 1 juni 1991 werden alle leden van B.M.T. in het clubgebouw uitgenodigd voor de viering van het 80-jarig bestaan. In een bomvol clubhuis kwam als verrassing de jeugd in B.M.T.-tenues, van elke leeftijdsgroep een afgevaardigde, voorzien van de cadeaus, bestaande uit 55 rode rozen, elk jeugdlid 1 stuk, een groepsfoto van de nieuwe jeugd en een fraaie jeugdledenlijst. Een prachtig koud buffet, een gezellig drankje en een goede muziekband maakte de avond compleet.

   

  1992 Start Turkse afdeling op zaterdag

  Begin jaren negentig ging het nog steeds niet best met B.M.T. Met nog maar een paar senioren-elftallen op zondag had de club nauwelijks meer bestaansrecht.
  Tijdens het seizoen 1991-1992 melden zich een aantal leden van Turkse afkomst bij B.M.T. aan om te komen voetballen. Men voelde zich zo thuis bij B.M.T. dat er steeds meer vrienden en kennissen zich aanmeldde zodat het aantal Turkse leden het aantal Nederlanders snel overtrof. De Turken hadden wel de wens om gezamelijk in het eerste elftal te gaan spelen maar dit liet voorzitter Tesselaar uiteraard niet toe. Bij B.M.T. werd nog steeds naar kwaliteit en trainingsopkomst gekeken en trainer Claudemans bepaalde uiteraard de opstelling. Het intergratieproces kende een lang proces want het samensmelten van twee culturen was niet eenvoudig. Wel kwam men met het idee op met “de Turken” op zaterdag te gaan voetballen. Het B.M.T. bestuur o.l.v. voorzitter Gerard Tesselaar stemde daarin toe en zodoende werd voor het seizoen 1992-1993 bij B.M.T. voor de tweede maal in de historie van de club gestart met een zaterdagafdeling. Achteraf is deze beslissing van het B.M.T.-bestuur de redding van voetbalvereniging B.M.T. geworden.

   

  Seizoen 1992-1993

  De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

  Het eerste zaterdag-elftal van B.M.T. begon uiteraard in de laagste Klasse van de Haagse Voetbalbond (HVB). In het eerste seizoen eindigde men op een keurige 4e positie maar via de nacompetitie wist men gelijk te promoveren naar de 1e Klasse HVB.

  De zondag Hoofdklasse A van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: BMT, DUNO, EOC, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Oranjeplein, SEP, Spoorwijk, Te Werve, VVP en sv Wassenaar. Binnen 9 jaar kwam het zaterdagelftal tot een unieke prestatie om door te stoten naar de 2e Klasse KNVB.

   

  Seizoen 1993-1994

  1994 Promotie naar Hoofdklasse HVB  (zat)

  De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DVC, Flamingo’s, HDV, JuVentas, Lyra, Oranjeplein, Postalia, REMO, SOA, TEDO en VVM.

   

  Seizoen 1994-1995

  1995 2e plaats Hoofdklasse HVB ; nacompetitie maar geen promotie

  De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Paraat, Postalia, De Postduiven, De Ster, TEDO en VVM.

   

  Seizoen 1995-1996

  De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DORR, DSO, DUNO, HPSV, HS Texas DHB, sv Loosduinen, vv Nationale Nederlanden, Postalia, SEV en TAC’90.

  1996 Promotie naar 3e klasse KNVB ( zat )

  De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BMT, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, Graaf Willem II VAC, GSC ESDO, HMC, Lyra, Postalia, SEP en SVH.

   

  Seizoen 1996-1997

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 6 november 1996 nam Gerard Tesselaar na 16 jaar afscheid van het voorzitterschap. Voorzitter Tesselaar had al ruim van tevoren bekend gemaakt niet herkiesbaar te zijn zodat er tijd genoeg was om een nieuwe voorzitter te zoeken. Uiteindelijk werd Ton Keizer bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Ton Keizer wilde voor twee jaar “de kar trekken” mits iedereen binnen B.M.T. voldoet aan zijn contributiebetalingen.
  Naast voorzitter Ton Keizer bestond het B.M.T.-bestuur verder uit o.a. S.Vink (secretaris) en J.Groenendijk (penningmeester).
  1997 8e plaats 3e klasse KNVB (zat )

   

  Seizoen 1997-1998

  Tijdens het seizoen 1997-1998 werd bij B.M.T. de “Club van Honderd” opgericht. Met deze inleg voorzag B.M.T. een spaarpotje voor eventuele nieuwe aanschaffingen voor de club. Voor het seizoen 1997-1998 schreef het bestuur van B.M.T. op de zondag 4 senioren-elftallen in en voor de zaterdag 2 seniorenelftallen en 11 (A1, B1, B2, C1, D1, D2, E1, E2, E3, F1 en F2) jeugdteams. Het 1e zaterdagelftal van B.M.T. werd ingedeeld in de 3e Klasse B met als tegenstanders DVO’32, Hoekse Boys, Maasdijk, Die Haghe, Loosduinen, ‘s-Gravenzande, CION, Naaldwijk, MVV’27, PEC Den Haag en JAC. B.M.T.1 draaide een matig seizoen en op sommige momenten wilde het steeds net niet lukken. Desondanks was de uiteindelijke zevende plek, met 29 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 32-33) in de 3e Klasse op zich natuurlijk. B.M.T.2 zat als selectie-elftal in een lastig parket, omdat het spelen in een vaste formatie bijna nooit voorkwam en er derhalve vaak aanvulling moest komen van de A.1. Het eerste elftal van d zondagafdeling werd ingedeeld in de 6e Klasse A en wist uiteindelijk met 35 punten uit 18 wedstrijden (56-25) achter kampioen SEP als tweede te eindigen. Het team van trainer Cees Claudemans wist tijdens dit seizoen kampioen van de 2e Periode te worden maar helaas besloot de KNVB dat hier verder niets mee gedaan zou worden. Kortom, geen nacompetitie, geen promotie en een gemis aan kantine-omzetten.

   

  Seizoen 1998-1999

  Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 10 november 1998 werd er bij B.M.T. afscheid genomen van aftredend voorzitter Ton Keizer. Herman Behagel nam de voorzittershamer over. Het eerste zaterdagelftal, nog steeds o.l.v. trainer Musa Baba, werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse B samen met Vitesse Delft, PPSC, Maasdijk, ‘s-Gravenzande VV, Die Haghe, Naaldwijk, Loosduinen, SEC, DZB/Zevenkamp, HBSS en TAC’90. Na een moeizaam begin van de competitie speelde B.M.T. zich in de tweede seizoenshelft naar de top van de 3e Klasse. Uiteindelijk eindigde B.M.T. met 43 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 47-28) samen met PPSC op een gedeelde tweede plaats, 11 punten achter kampioen Vitesse Delft.

  BMT-zaterdag na het behalen van de promotie naar de 2e klasse.

  Door deze enorme “eindsprint” verzekerde B.M.T. zich wel voor deelname aan de nacompetitie. Bloedstollend waren de wedstrijden van B.M.T. in deze nacompetitie. Na de winst thuis op PPSC (2-0) en de winst van PPSC tegen ‘s-Gravenzande zou B.M.T. aan een gelijkspel genoeg hebben bij ‘s-Gravenzande. B.M.T. won echter met 0-1 door een doelpunt van Erdal Sarikaya en kwalificeerde zich hiermee voor de laatste ronde. Op 24 mei 1999 wist B.M.T. met 1-2 van Valken’68 (dat eerder verloor van KMD) te winnen. Op zaterdag 29 mei 2009 volgde op een zonovergoten B.M.T.-terrein aan de Hengelolaan de finale tegen K.M.D. Alleen winst zou promotie betekenen voor B.M.T. In de 40e minuut kreeg K.M.D. een penalty van scheidsrechter Leo Looye maar B.M.T.-keeper Nechti Boyla stopte deze en werd hiermee de gevierde man. In de tweede helft loeide B.M.T.-speler Erkan Koton in de 60e minuut de bal vanaf de middenlijn ver en hard richting KMD-goalie Wim van der Berg. De KMD doelman stond iets te ver voor zijn doel en stond aan de grond genageld toen de bal net onder de lat in het doel viel (1-0). Een kwartier voor tijd besliste B.M.T. de wedstrijd door de 2-0 (Erdal Sarykaya) aan te tekenen. B.M.T. won met 2-0 en promoveerde hiermee naar de 2e Klasse KNVB van het zaterdagvoetbal.

  Minder goed ging het met de zondag-afdeling van B.M.T. Men begon het seizoen 1998-1999 met slechts nog maar 4 seniorenelftallen maar in maart 1999 besloot het bestuur van B.M.T. per direct het 4e elftal terug te trekken uit de competitie omdat een aantal spelers hadden besloten om te stoppen. Op sportief gebied ging het in eerste instantie nog wel goed met het 1e zondag-team. De mannen van trainer Cees Claudemans waren lang in de running voor deelname aan de nacompetitie, maar ondanks de nuttige en goede inbreng van diversen A-junioren moest men op het laatst afhaken in de strijd voor de extra promotiekansen.

   

  Seizoen 1999-2000

  Na de promotie van het afgelopen seizoen werd B.M.T.1 in seizoen 1999-2000 ingedeeld in de 2e Klasse C van het zaterdagvoetbal. Weer een nieuwe uitdaging natuurlijk voor de mannen van trainer Musa Baba tegen clubs als KRV, Vitesse Delft, Voorschoten’97, Monster, JAC, PEC Den Haag, Forum Sport, Honselersdijk, Leiden, Floreant en Lugdunum. Trainer Musa Baba moest dit seizoen echter vaak spelen met een geimproviceerd omdat spelers door diverse omstandigheden niet aanwezig konden zijn. De eerste wedstrijd uit tegen (de latere kampioen) KRV verloor B.M.T. ongelukkig in de laatste minuut met 2-1, maar tegen alle andere hooggeplaatste teams wist B.M.T. wel de punten te pakken. Tegen de juist laag geklasseerde teams liet B.M.T. dan wel de punten liggen. Al met al leverde men toch een knappe prestatie om met 30 punten uit 22 wedstrijden (37-32) op een gedeelde 5e plaats te eindigen in deze 2e Klasse C. Verder wisten alle elftallen van B.M.T. zich te handhaven. Bij de jeugd wist de A1 zeer knap, met 43 punten uit 18 wedstrijden, het kampioenschap binnen te halen en promoveerde hiermee naar de Hoofdklasse. Ook de E1 en de E2 werden met overmacht kampioen.

   

  Seizoen 2000-2001

  Het seizoen 2000-2001 was voor B.M.T. op organisatorisch vlak een moeizaam seizoen. Op financieel gebied kon de club maar moeilijk het hoofd boven water houden. De achterstanden van de contributies waren het afgelopen seizoen dusdanig gestegen dat B.M.T. in een financiële impasse was gekomen. Penningmeester Fred Timmermans kwam met een ultimatum, waren alle contributies niet voor augustus 2000 betaald dan zou er een incassobureau worden ingeschakeld. Mocht dit niet tot een goed resultaat leiden dan was het niet onmogelijk dat B.M.T. de 90 jaar zou halen. Deze dreigende taal bleek toch te werken en langzaam maar zeker stroomde de contributiegelden binnen. Een andere reden van het gebrek aan inkomsten was het slechte terrein van B.M.T. aan de Hengelolaan. Heel veel wedstrijden werden afgekeurd waardoor de club veel inkomsten misliep. Op het sportieve vlak kon men bij B.M.T. niet ontevreden zijn. De nieuwe trainer van de zaterdag A-selectie, Hans Honders, werd geconfronteerd met een te smalle selectie en dat kostte dit seizoen een hoop punten. Desondanks wist het eerste zaterdag-elftal zich vrij gemakkelijk te handhaven in de 2e Klasse C en eindigde men uiteindelijk met 29 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 35-40) op een keurige 6e positie. Ook B.M.T.2 wist zich te handhaven. De zondagafdeling speelde om het laagste niveau (5e Klasse C) en eindigde met 18 punten uit 18 wedstrijden op een 8e plaats. Na vier seizoenen nam trainer Cees Claudemans afscheid van B.M.T. en werd hij per seizoen 2001-2002 worden opgevolgd door Hikmet Cakmak. De A1 van B.M.T. was toch wel het paradepaardje van de club geworden. Na het kampioenschap van vorig seizoen wist men ook dit seizoen, o.l.v. de trainers Atilla Sabirli en Errol Unnu, kampioen te worden van de Hoofdklasse. Dit betekende dat de A1 in het seizoen 2001-2002 in de landelijke 3e Divisie zou uitkomen. Ook de B1 van B.M.T. werd kampioen en promoveerde hiermee naar de Hoofdklasse. Op 1 juni 2001 bestond B.M.T. precies 90 jaar. Om financiële redenen zou men in eerste instantie dit jubileum niet vieren maar de drie B.M.T.-leden Ferrie Vink, Michel Vink en Danny Dijkstra besloten alsnog om dit gedenkjaar niet zomaar voorbij te laten gaan. Deze drie heren boksten het voor elkaar om via sponsoring e.d. gelden bijeen te brengen om op 19 mei 2001 diversen activiteiten te organiseren. Zo werd er bijvoorbeeld een mini voetbaltoernooi georganiseerd, waaraan verschillende oud-leden aan deelnamen, waren er springkussens voor de jeugd, een heerlijk buffet en een prima stukje muziek. De schoonmaakploeg van B.M.T. bood de club een nieuw bord aan die boven de ingang van het B.M.T.-terrein aan de Hengelolaan kwam te hangen, immers iedereen moest toch weten dat B.M.T. tot één van de oudste van Den Haag behoort! De dag werd afgesloten met een gezellige feestavond in het clubgebouw. Tijdens deze feestavond werden zes jubilarissen gehuldigd t.w. Cees Kruis (50 jaar lid), Fred Timmermans en Egon Schwirz (40 jaar lid en Wout Kruis, Ferrie Vink en Pascal Pouleijn (25 jaar lid).

   

  Seizoen 2001-2002

  Tijdens de zomerstop was er op het complex van B.M.T. heel wat gerealiseerd. De kleedkamers waren van een nieuw verfje voorzien en alle kranen weer eens ontkalkt. Via sponsor “Dsutdiyari” kwam B.M.T. in het bezit van een prachtig elektronisch scorebord, die door de eigen leden werd geplaatst langs veld 1. Tevens was er een ander toegangshek geplaatst in het verlengde van het entreehokje, zodat men niet zo makkelijk zonder te betalen kon doorlopen. Het bestuur van B.M.T. schreef voor het seizoen 2001-2002 2 zaterdag- en 4 zondag-senioren elftallen in en 9 jeugdteams (A1, B1, C1, C2, D1, E1, E2, F1 en F2). Het eerste zaterdagelftal werd ingedeeld in de 2e Klasse C samen met JAC, RCL, KRV, Monster, Forum Sport, DSO, Naaldwijk, Honselersdijk, Die Haghe, Nootdorp en PEC Den Haag. Het team van trainer Hans Honders presteerde dit seizoen uitstekend en eindigde uiteindelijk, achter kampioen JAC en RCL, op een keurige 3e positie in deze 2e Klasse. Op zaterdag 20 april 2002 veroverde B.M.T. in de thuiswedstrijd tegen KRV (2-0) zelfs de 3e Periodetitel en plaatste zich zodoende voor de nacompetitie. In deze nacompetitie voor promotie naar de 1e Klasse schopte B.M.T. het ook ver en haalde de finale. Tegenstander in deze twee finalewedstrijden was H.V.O. uit Vlaardingen. Op 18 mei 2002 speelde B.M.T. eerst uit en verloor met 1-0. Op zaterdag 25 mei 2002 was de uiterst belangrijke return wedstrijd. Op het erbarmelijk slechte veld aan de Hengelolaan begon B.M.T. dus met een 1-0 achterstand, een stand die te overbruggen viel. Twee minuten voor rust kreeg B.M.T. een strafschop te nemen die door Sarikaya vlekkeloos werd benut (1-0). Na rust joeg B.M.T. om de voorsprong te vergroten maar H.V.O. kwam toch op gelijke hoogte (1-1). Twintig minuten voor tijd werd het zelfs 1-2 voor H.V.O. en was de wedstrijd gelopen. Het goede seizoen was voorbij maar bood wel perspectief voor het seizoen 2002-2003. Ook het eerste zondagteam van B.M.T. draaide een uitstekend seizoen. Het team van trainer Hikmet Cakmak eindigde met 36 punten uit 22 duels (doelcijfers 65-48) op een keurige 4e plaats in de 5e Klasse B. Ook de “zondag 1” speelde nacompetitie maar moest het in de dubbele confrontatie afleggen tegen Alphen (5-1 verlies en 3-2 winst). De A1 van B.M.T. moest op 18 mei 2002 helemaal in Sint Willebrord een beslissingswedstrijd spelen tegen Gemert voor behoud in de landelijke 3e Klasse. Door een 5-2 overwinning te behalen wist men zich zodoende te redden voor de landelijke competitie.

   

  Seizoen 2002-2003

  In de zomermaanden waren er door een aantal personen hard gewerkt op het B.M.T.-terrein. Door sponsoring werden er twee schitterende nieuwe dug-outs geplaatst en een overkapping aan de voorzijde van het clubgebouw. TV-West kwam ook nog op bezoek in de kantine tijdens de WK wedstrijd tussen Turkije en Zuid-Korea om de 3e en 4e plaatst. De tijden veranderden snel, ook bij B.M.T. Internet had al een tijdje de wereld veroverd en B.M.T. kon daarbij natuurlijk niet achterblijven. In het seizoen 2002-2003 kreeg voetbalvereniging B.M.T. een eigen website genaamd www-bmtvv.nl. Vanaf dit seizoen kon men in het vervolg o.a. de programma’s van de te spelen wedstrijden op de computer bekijken, als men tenminste al een computer had. We moeten toch wel lang teruggaan in de geschiedenis van B.M.T. wanneer we het eerste-zondag elftal kunnen terugvinden in de 4e Klasse van de KNVB. Na het seizoen 2002-2003 gebeurde dit echter weer en wel op een heel merkwaardige wijze. B.M.T. had zich geplaatst voor de nacompetitie. Maar omdat er een aantal clubs in deze nacompetitie besloten om zich terug te trekken besloot de KNVB dat de winnaar van De Adelaars-B.M.T. direct promoveerde naar de 4e Klasse KNVB. De Adelaars kon, door diversen oorzaken, niet met haar sterkste elftal binnen de lijnen komen en B.M.T. moest eveneens, door het inzetten van enkele jeugdspelers, aan een zo’n sterkst mogelijk elftal zien te komen. Deze beslissingswedstrijd werd op 4 juni 2003 gespeeld op het terrein van v.v.Maasdijk. Bij rust was het nog 0-0 maar uiteindelijk trok B.M.T. aan het langste eind en won met 3-1, zodat men zich eindelijk weer eens 4e Klasser kon noemen. Het eerste zaterdag-elftal van B.M.T. werd in seizoen 2002-2003 ingedeeld in de 2e Klasse C met als tegenstanders Viteese Delft, Sportlust’46, RCL, KRV, Jodan Boys, Nootdorp, Zevenhoven, WDS, DSO, Die Haghe en SV’35. B.M.T. eindigde uiteindelijk op een 5e plaats met 31 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 39-41.

   

  Seizoen 2003-2004

  Na de promotie van het afgelopen seizoen van het eerste zondagelftal van B.M.T. werd het team van de nieuwe trainer Tom Konings ingedeeld in de 4e Klasse E samen met ADO Den Haag, ADS, Celeritas, DUNO, Oranjeplein, RAVA, REMO, RVA, De Ster, TEDO en WIK. Het werd een onopvallend seizoen voor B.M.T. waar de club uiteindelijk met 23 punten uit 20 wedstrijden (doelcijfers 32-43) op een zevende plaats eindigde. Voor de zaterdag A-selectie was dit seizoen trainer Marcel Wieser aangetrokken. B.M.T.1 werd voor dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse D, een poule met clubs uit het Westland en omgeving Rotterdam. Men begon goed aan de competitie en B.M.T. streed tot aan de winterstop mee om de bovenste plaatsen. Echter na de winterstop kwam de klad erin en werd er nog maar sporadisch punten binnen gehaald. Met 28 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 28-28) eindigde men uiteindelijk op een zevende plaats in de 2e Klasse D.
  Het tweede zaterdagteam van B.M.T. werd dit seizoen ongeslagen kampioen van de res. 4e Klasse E. Dit kampioenschap was uiterst belangrijk om een redelijke aansluiting te krijgen bij het eerste team van B.M.T.

   

  Seizoen 2004-2005

  Voor aanvang van het seizoen 2004-2005 schreef B.M.T. 5 seniorenteams ( drie voor de zondag- en twee voor de zaterdagcompetitie) in en bij de jeugd 1A-, 1B-, 1C-, 1D-elftallen en 2 E-tjes en 2 F-jes in voor de competitie. De jeugdafdeling was bij B.M.T. sterk groeiende en eind september 2004 werden nog eens een B- en D-elftal ingeschreven met daarnaast een derde F-team.
  Bij de zondagselectie van B.M.T. was voor dit seizoen Wim van Ettinger aangesteld als trainer. Het eerste zondagteam werd door de KNVB in de 4e Klasse D ingedeeld. Deze Klasse was puur een “Haagse poule” bestaande uit ADS, Cromvliet, Celeritas, Duindorp SV, HMC, Marathon/Azzurri, Oranjeplein, WIK, Quik Steps, VIOS en REMO. B.M.T. begon voortvarend aan de competitie en het team van Van Ettinger veroverde al snel de koppositie. Na 9 wedstrijden was de stand als volgt: 1. B.M.T. 9-23, 2. HMC 9-19, 3. Celeritas 9-16, 4. Duindorp SV 9-15. In de tiende wedstrijd moest B.M.T. uit tegen WIK. Doordat de scheidsrechter maar liefst een kwartier langer liet doorvoetballen en hierdoor WIK alsnog de 2-2 wist aan te tekenen sloeg bij B.M.T.-trainer Van Ettinger de stoppen door. Na het laatste fluitsignaal volgde er op het veld een opstootje waarbij de trainer een WIK-speler een kopstoot gaf. Na het prima ingrijpen van B.M.T.-voorzitter Musa Baba werd de B.M.T.-trainer op staande voet ontslagen. Speler Akay Dagsoy nam de taken van Van Ettinger voor de rest van het seizoen over. Ondanks dit gelijke spel en alle commotie pakte B.M.T. wel hierdoor de 1e periodetitel. Toen B.M.T. ook nog eens concurrent HMC met maar liefst 1-4 versloeg leek de club rechtstreeks op het kampioenschap af te gaan. Tijdens de winterstop was de stand als volgt: 1. B.M.T. 9-23, 2. HMC 9-19, 3. Celeritas 9-16 en 4. Duindorp SV 9-15. Echter in het tweede gedeelte van de competitie kreeg B.M.T. met een enorme inzinking te maken en werd het uiteindelijk voorbij gestreefd door kampioen Duindorp SV. De eindstand in de zondag 4e Klasse D was als volgt: 1. Duindorp SV 22-47, 2. B.M.T. 22-43, 3. HMC 22-43, 4. REMO 22-40 en 5. Celeritas 22-39. VIOS en ADS degradeerden.

  Het eerste zaterdagteam van B.M.T., dat ook dit seizoen onder leiding stond van trainer Marcel Wieser, werd ingedeeld in de 2e Klasse D samen met Smitshoek, NTVV, IJVV De Zwervers, NSVV, Maasdam, Strijen, Stellendam, HVO, Monster, Hondelersdijk en Die Haghe. B.M.T. begon zwak aan de competitie en stond na zes wedstrijden op een negende plaats met 7 punten maar naarmate de competitie vorderde kwam B.M.T. steeds beter voor de dag. B.M.T. kwam uitstekend uit de winterstop en won dan ook de topwedstrijden tegen HVO (3-1)en Monster (0-1). Op zaterdag 26 februari 2005 veroverde B.M.T. zelfs de koppositie van de 2e Klasse D door in de thuiswedstrijd concurrent Smitshoek met 2-0 te verslaan. Door dit resultaat was de stand aan kop als volgt: 1. B.M.T. 15-27, 2. Monster 16-26, 3. Smitshoek 16-25, 4. Strijen 16-25 en 5. Stellendam 15-23. B.M.T. lag op koers voor het kampioenschap en zou hiermee historie gaan schrijven door te promoveren naar de 1e Klasse van het zaterdagvoetbal maar het liep allemaal heel anders. Als eerste werd de belangrijke thuiswedstrijd tegen Strijen helaas met 1-0 verloren. Vervolgens ontstond er in de maand april een bizarre situatie in de 2e Klasse D. IJVV De Zwervers werd door de tuchtcommissie van de KNVB fors gestraft voor de gestaakte wedstrijd tegen Die Haghe en uit de competitie genomen. Door deze beslissing van de KNVB kreeg de rangschikking ineens een heel ander aanzien. Smitshoek en Strijen verloren hierdoor een punt terwijl B.M.T. zelfs 3 punten kwijtraakte en hierdoor ook de koppositie moest prijsgeven. Na het gelijke spel (1-1) thuis tegen NSVV was de competitie nog steeds niet beslist want de stand met nog twee wedstrijden te gaan was als volgt: 1. Smitshoek 18-31, 2. B.M.T. 18-31, 3. Strijen 18-30, 4. Monster 19-29 en 5. Stellendam 18-28. In de één na laatste wedstrijd, op zaterdag 7 mei 2005, volgde de topper Smitshoek tegen B.M.T. Tijdens deze beladen wedstrijd brak plotseling een hevige vechtpartij uit. De scheidsrechter beschuldigde het BMT-publiek ervan met stoelen te hebben gesmeten, en ballen te hebben weggetrapt, en besloot de wedstrijd voortijdig te beëindigen. Vervolgens kwam de KNVB op 18 mei 2005 met een zeer zware maatregel tegen B.M.T. De club kreeg een punt in mindering en sloot beide clubs uit van de nacompetitie. Bovendien werd het eerste zaterdagelftal van B.M.T. door de KNVB voor straf van de 2e- naar de 3e Klasse teruggezet. Dit tot grote woede van BMT-voorzitter Musa Baba, die ontkende dat de oorzaak van de vechtpartij bij zijn club lag. Tijdens deze competitie was er bij B.M.T. op de velden totaal niets gebeurd, geen wedstrijd gestaakt. Zodra B.M.T. een wedstrijd moest spelen beneden Rotterdam bij de “eilanden”, dan was dat in de meeste gevallen onplezierig. Het racisme droop er vanaf en de op- en aan-merkingen vooral buiten het speelveld waren soms barbaars! En toch reageerde de Turkse spelers van B.M.T. hier nooit op en juist dit was de grote vooruitgang van de club, en dan volgde nu ineens deze belachelijke beslissing van de K.N.V.B. Volgens voorzitter Musa Baba had het geen zin meer om tegen deze absurde maatregel van de K.N.V.B. in beroep te gaan en zodoende werd dus uit protest van B.M.T.-kant op 31 mei 2005 de gehele zaterdagafdeling bij B.M.T. opgeheven. Extra zuur voor de club en trainer Marcel Wieser was dat BMT 1 op dat moment al met een been in de 1e Klasse van het zaterdagvoetbal stond.

   

  Seizoen 2005-2006

  Het opheffen van de zaterdagafdeling bij B.M.T. was voor veel selectiespelers de reden om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging. De rest van de zaterdag-selectie ging naar de zondagafdeling van B.M.T. Ook de “zaterdag”-trainer Marcel Wieser en verzorger Erwin Lemmers gingen over naar de zondagafdeling van B.M.T. Op de Algemene Leden Vergadering van 7 oktober 2005 kwam men tot een nieuwe bestuurssamenstelling binnen B.M.T. Voorzitter Musa Baba had zich niet meer herkiesbaar gesteld en na lang zoeken werd Peter de Zoete als nieuwe voorzitter van B.M.T. gekozen. Verder bestond het nieuwe bestuur o.a. uit; O.Yuzer (2e voorzitter), Ergun Fish (secretaris), B.Erdogan (penningmeester), C.Kayadelen (commissaris), M.Reis (commissaris en S.Colak (adviseur bestuur).

  B.M.T. begon het seizoen met 6 seniorenelftallen en bij de jeugd met een A.1-, B.1-, C.1-, D.1-elftal en 2 Etjes en F-jes. Het eerste elftal werd in de 4e Klasse D ingedeeld samen met Oranjeplein, HMC, RVA, Duinoord/de Jagers, Erasmus, SVH, WIK, GONA, Quick Steps, REMO en Marathon/Azzurri. Iedereen die dacht dat B.M.T. met deze nieuwe grote selectie wel even kampioen zou gaan worden kwam bedrogen uit. Het was allemaal wennen voor de mannen van trainer Wieser en uit de eerste vijf competitiewedstrijden werden slechts vijf punten behaald. Vanaf de zesde wedstrijd kwamen de prestaties van B.M.T. op gang en werd wedstrijd na wedstrijd gewonnen. De laatste wedstrijd voor de winterstop moest B.M.T. thuis aantreden tegen koploper HMC. HMC stond met 25 punten uit 10 duels maar liefst 5 punten voor op B.M.T. Bovendien had H.M.C. één wedstrijd minder gespeeld. B.M.T. verloor met 1-2 maar later bleek dat HMC een niet speelgerechtigde speler had opgesteld waardoor de wedstrijd in zijn geheel moest worden overgespeeld en HMC 1 punt in mindering kreeg. De stand tijdens de winterstop bovenin de 4e Klasse D was nu als volgt: 1. HMC 10-24, 2. GONA 13-24, 3. REMO 12-21, 4. RVA 13-21 en 5. B.M.T. 11-20. Na de winterstop bleef B.M.T. het goed doen maar ook HMC verslapte niet. Op donderdag 20 april 2006 volgde (opnieuw) de kraker B.M.T.-HMC. HMC had op dat moment 44 punten uit 18 duels en B.M.T. 35 uit 17. Met andere woorden, er moest door B.M.T. gewonnen worden, wilde zij nog aanspraak maken op het kampioenschap. Bij ieder ander resultaat zou HMC kampioen worden. B.M.T. begon furieus aan de wedstrijd en al na 43 seconden kwam men aan de leiding door een vrije schop van Ali Aydin. B.M.T. bleef doorgaan en na 20 minuten werd het zelfs 2-0 door Volkan Yilmaz, was tevens de ruststand betekende. In de tweede helft een veel sterker HMC maar toch wist B.M.T. uit een penalty (Ali Aydin) op 3-0 te komen. HMC nam het heft nu volledig in handen en B.M.T. raakte de weg kwijt. Het werd nog 3-2 maar daar bleef het toch bij. Drie dagen later, op zondag 23 april, speelde B.M.T. thuis de inhaalwedstrijd tegen Duinoord/de Jagers. Onder toeziend oog van de gehele HMC selectie en velen H.M.C.-supporters eindigde deze wedstrijd in 2-2 waardoor HMC alsnog, zonder te spelen, kampioen werd van de 4e Klasse D. Voor B.M.T.1 resteerde de nacompetitie. Helaas wist B.M.T. ook dit seizoen niet te promoveren naar de 3e Klasse want wederom redde het team, van de afscheid nemende trainer Marcel Wieser, het niet. Het 2e elftal van B.M.T. wist dit seizoen wel het kampioenschap binnen te halen en promoveerde hiermee naar de res. 3e Klasse. Deze promotie was een goede zaak voor de toekomst wat betreft de aansluiting met het eerste elftal.

   

  Seizoen 2006-2007

  B.M.T. begon aan het seizoen 2006-2007 met wederom 6 seniorenelftallen en ditmaal met 9 jeugdteams. Nadat het eerste elftal van B.M.T.het afgelopen seizoen wederom de kans had gemist voor promotie naar de 3e Klasse, wachtte er dit seizoen een zware taak voor de nieuwe trainer Henna Grünholz om deze doelstelling wel eens te halen. B.M.T. werd ingedeeld in de 4e Klasse C met als tegenstanders De Ster, Quick Steps, Celeritas, Toofan, RVA, JuVentaS, TAC’90, REMO, Jai Hanuman, WIK en Duinoord/de Jagers.

  Trainer Henna Grüholz kon over de voetbalontwikkelingen bij het eerste elftal van B.M.T. niet ontevreden zijn. Zo werden, voor aanvang van de competitie, de drie bekerwedstrijden tegen respectievelijk Quick Steps (3-1), Scheveningen zon. (1-4) en Duinoord/Jagers (3-6) eenvoudig gewonnen. Ook aan de competitie begon B.M.T. ijzersterk want de eerste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen. Op zondag 12 november 2006 wist B.M.T., door thuis TAC’90 met 3-1 te verslaan, de 1e Periodetitel in de wacht te slepen. Het team van trainer Grünholz was hiermee het enige elftal in het hele district West II die de volle buit had binnen gehaald met 24 punten uit 8 wedstrijden en slechts 2 tegendoelpunten had geïncasseerd. Maar de dadendrang van B.M.T. hield maar niet op want de daarop volgende competitiewedstrijden tegen achtereenvolgens RVA (1-5), REMO (5-1) en wederom REMO (0-6) werden ruimschoots gewonnen zodat B.M.T. met 33 punten uit 11 duels met maar liefst 8 punten voorsprong op de nummer 2 WIK de winterstop inging.

  Ook na de winterstop bleef B.M.T., in zowel de beker als in de competitie maar winnen. Voor de beker werd er gewonnen van REMO (1-2) en SDV (2-4) en in de competitie vrij eenvoudig van Quick Steps (0-2), Toofan (5-0), Celeritas (1-5), Duinoord (0-5), Jai Hanuman (1-2) en wederom Duinoord (5-0). Met deze overwinningen nam B.M.T. steeds meer afstand van de concurrentie.

  BMT 1 seizoen 2006-2007 vlak voor de kampioenswedstrijd op 18 maart 2007 thuis tegen WIK. Staand v.l.n.r: Cemil Kayadelen (leider), Özge Özsoy, Akay Dagsoy, Muhammed Yegen, Ali Aydin, Huseyin Uysal, Koffi Kwarteng en Gokhan Sari. Zittend v.l.n.r: Yusuf Polat, Turan Bandanoglu, Turan Erdogan en Michael Yeboah.

   

  B.M.T. leverde zodoende een historische prestatie door kampioen te worden met alleen maar gewonnen wedstrijden. Het feest brak nu echt los! Eerst op het veld, met spuitende champagneflessen, bloemen en het water uit de bloemen-emmers, waarop de trainer, leiders, spelers en supporters op werden getrakteerd.

  Later werd het kampioensfeest in de kantine voortgezet o.l.v. DJ Bobo, die een mooie mix had van Turkse popmuziek en Hollandse meezingers. Ook trainer (en zanger) Henna Grünholz liet zich vocaal niet onbetuigd en wist vele mensen, waaronder ook de spelers van WIK en REMO, op de dansvloer te krijgen. Ook in de polonaise lieten de leden van B.M.T. en diverse andere voetbalverenigingen zich niet onbetuigd. Voorwaar een multicultureel gebeuren, een voorbeeld voor de samenleving! Maar de competitie en het bekervoetbal was natuurlijk nog niet afgelopen! B.M.T. ging gewoon door met winnen want achtereenvolgens werden voor de competitie JuVentaS (5-2), De Ster (3-1) en TAC’90 (3-0) verslagen. Dit hield dus in dat B.M.T. alle 21 competitiewedstrijden op rij had gewonnen en zodoende met een ongekend puntenaantal van 63 uit 21 wedstrijden had behaald. Nog één wedstrijd te gaan dus om in het Nederlandse “Unique book of Records” te komen! Maar eerst moest B.M.T. ook nog aan twee Bekercompetities deelnemen. Op dinsdag 3 april versloeg B.M.T. voor de eerste ronde van de Haagsche Courant Cup thuis PEC Den Haag met 5-1 en vervolgens won men op zaterdag 7 april de kwartfinalewedstrijd van de KNVB-beker met maar liefst 6-0 van GLZ Delftshaven. B.M.T. was zodoende doorgedrongen tot de halve finale van de KNVB-beker Categorie II. Eéns moest B.M.T. toch wel tegen een nederlaag aanlopen en dit gebeurde dan ook op dinsdag 10 april 2007. Tegen Hoofdklasser VUC werd er voor de H.C.- Cup geflatteerd met 6-1 verloren. Deze wedstrijd was voor B.M.T. dus het eerste puntverlies vanaf augustus 2010! Voor de halve finale van de KNVB-beker moest B.M.T. een week later thuis aantreden tegen Soccer Boys. B.M.T. was in de eerste helft heer en meester en nam dan ook een 2-0 voorsprong. In de tweede helft ging er van alles mis en dit resulteerde in twee tegendoelpunten, resultaat strafschoppen! Soccer Boys won deze strafschoppenserie en plaatste zich hiermee voor de finale. De allerlaatste competitiewedstrijd stond op zondag 6 mei tegen RVA gepland. Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde! B.M.T. verloor met 3-1 en zo schreef de club dus helaas geen geschiedenis door alle 22 competitiewedstrijden te winnen.

  Dit succesvolle seizoen werd op 20 mei 2007 afgesloten met een kampioensreceptie. Van de KNVB kregen de spelers en de staf de kampioensmedaille omgehangen. Vervolgens kreeg Koffi Kwarteng de topscorerstrophee en keeper Gokhan Sari de zilveren handschoen. Ook Ben Kaya kreeg een mooi aandenken. Onder genot van een hapje en een drankje werd het nog een geslaagde avond. Later deze maand werd het eerste elftal van B.M.T. tijdens een groot Haags voetbalgala uitgeroepen tot voetbalteam van het jaar en Henna Grünholz tot trainer van het seizoen 2006-2007.

   

  Seizoen 2007-2008

  Aan het begin van het seizoen 2007-2008 was er sprake van maar liefst 50 nieuwe spelers. Dit betekende dus dat B.M.T. maar liefst 21 elftallen (zaterdag-jeugd 14 elftallen en zondag-senioren 7 elftallen) bij de KNVB kon inschrijven. Dit was een toename van 5 elftallen vergeleken met het vorige seizoen en hieruit bleek maar weer ens dat voetbalvereniging B.M.T. weer op de kaart stond. Tijdens dit seizoen was het bestuur van B.M.T. druk bezig met de toekomst van de club. Als B.M.T. wilde doorgroeien dan moest er echt iets aan de infrastructuur gedaan worden. De bestuurleden waren een onderzoek gestart of die club in afzienbare tijd moest gaan verhuizen naar een ander, groter, complex. Mocht deze verhuizing niet zijn te realiseren dan moest het huidige complex aan de Hengelolaan z.s.m. drastisch gerenovoveerd worden. Na het kampioenschap van het vorige seizoen werd B.M.T.1 voor het seizoen 2007-2008 ingedeeld in de 3e Klasse C samen met GONA. HS Texas DZS, HMSH, ODB, FC Mozaik, Victoria’04, Vredenburch, SVVSMC, VFC, Hsv Escamp en SVDPW. Als opvolger van Henna Grünholz had het bestuur van B.M.T. trainer John Baven aangesteld. Echter de klik was er niet echt tussen de spelers en trainer Baven zodat er na een paar maanden in goed overleg al afscheid werd genomen van John Baven. De heer C. Kayadelen maakte het seizoen als trainer af. C. Kayadelen was dit seizoen al bestuurslid en Technisch coordinator van de selectie. Als debutant van de 3e Klasse speelde B.M.T. een prima seizoen en pakte men nog bijna de 3e Periodetitel als men thuis van VFC had gewonnen, maar het werd echter 0-0. B.M.T. eindigde met 33 punten uit 22 wedstrijden (doelcijfers 39-30) uiteindelijk op een keurige 5e positie in de 3e Klasse C.

   

  Seizoen 2008-2009

  In de zomer van 2008 had de bestuurskamer van B.M.T. een metamorfose ondergaan. De wanden waren gerepareerd en de muren van een nieuw laagje verf voorzien en de wanden bekleed met wat schilderijen. Ook het interne gedeelte van het clubgebouw was onderhanden genomen, ook dit was hard nodig. Op woensdag 24 september 2008 stond B.M.T. volop in de belangstelling van de pers, de Ministers Rouvoet en Vogelaar en andere genodigden. Op deze dag had “De Sportbank”, waarvan B.M.T. officieel partner van was, in samenwerking met de NOC & NSF en de club B.M.T. zelf een evenement georganiseerd bij de hockeyclub HDM in Den Haag. Er werden op deze dag wedstrijden gehouden tussen de jeugd en politici onder de bezielende leiding van top-scheidsrechter Roelof Luinge. Eerst werd er 20 minuten gevoetbald en daarna werd er hockey gespeeld. Op de Algemene Ledenvergadering, die op 16 december 2008 werd gehouden, vonden diversen veranderingen plaats in het B.M.T.-bestuur. Voorzitter P.E. de Zoete trad af en Sadik Colak werd benoemd tot nieuwe voorzitter van B.M.T. Voorts traden af secretaris Ergun Fis, waarvoor in de plaats kwam Turab Akyuz en Osman Yuzer die het vice-voorzitterschap en jeugdvoorzitterschap neergelegde. Ton Keizer had zich bereid verklaard om voor een jaar als adviseur van het B.M.T.- bestuur op te treden.

  Op 17 maart 2009 kreeg voorzitter Colak een telefoontje van de Gemeente ‘s-Gravenhage met de mededeling dat het College eindelijk had besloten om het voormalige VIOS-terrein aan de Melis Stokelaan aan B.M.T. toe te kennen. Op 7 juni 2009 zou voetbalvereniging Hsv Escamp de velden van Sportcomplex Escamp II verlaten en moest het terrein aan B.M.T. opgeleverd worden. Het bestuur van B.M.T. stond nog wel sceptisch tegenover de haalbaarheidsdatum want er moest nog zo vreselijk veel opgeknapt worden dat de Gemeente toestemde om later over te gaan naar de Melis Stokelaan.

  In het seizoen 2008-2009 werd het eerste elftal ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders RAVA/Houtwijk, Erasmus, Duindorp SV, ODB, Den Hoorn, Laakkwartier, DWO. HS Texas DZS, Verburch, GONA en Wateringse Veld. Op 5 april 2009 behaalde B.M.T. één van haar grootste competitie-overwinningen uit de geschiedenis door met 10-2 van RAVA/Houtwijk te winnen. In de allerlaatste competitiewedstrijd, thuis tegen Duindorp SV, wist B.M.T. door een 3-0 zege alsnog de 3e Periodetitel binnen te halen en plaatste men zich zodoende voor de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse. B.M.T. eindigde uiteindelijk op een 5e positie in de 3e Klasse C met 36 punten uit 22 wedstrijden (doelsaldo 45-43). In de nacompetitie bleek B.M.T. het toch niet te kunnen redden want tot tweemaal toe werd er verloren van het Rotterdamse Spartaan’20.

  De kantine en kleedkamers op het terrein aan de Hengelolaan.

  Seizoen 2009-2010

  Vanaf de zomerstop t/m oktober 2009 was men bij B.M.T. druk bezig geweest met het opknappen van het nieuwe complex Escamp II gelegen aan de Melis Stokelaan hoek Dedemsvaartweg (het oude VIOS terrein). Het schilderen van de paarse kleur (van HSV Escamp) naar de prachtige blauw-wit B.M.T.-kleuren had erg veel tijd en energie gekost. De heer O. Gul, voorzitter van de sponsorcommissie, had vanuit zijn bedrijf 3 schilders aan B.M.T. geleend waarvan de financiële gedeelte uit eigen middelen werden bekostigt. Daarnaast heeft een handje vol vrijwilligers de kleedkamers gesausd en de deuren hiervan geverfd. De zitbanken van de tribune zijn ook door vrijwilligers voorzien van een likje verf.

   

  Verhuizing B.M.T. naar nieuwe sportcomplex aan de Melis Stokelaan

  Op zaterdag 17 oktober 2009 stelde de sponsor en voorzitter van de sponsor-commissie, een grote en een wat kleinere vrachtwagen met chauffeur ter beschikking aan B.M.T., om grote dingen zoals: doelen, tribune, koelkasten, etc. van het oude complex naar het nieuwe complex te verhuizen.

  Op zaterdag 31 oktober 2009 was de datum dat het nieuwe (gerenoveerde) onderkomen van B.M.T. door wethouder Sander Dekker werd geopend. De belangstelling was overweldigend. Vele autoriteiten waren aanwezig zoals de directie van De Sportbank, de Gemeente, K.N.V.B. en de aannemers die de afgelopen maanden het werk hadden verricht in opdracht van de Gemeente. B.M.T. had eindelijk een schitterend hoofdveld, omringt door reclameborden, een overdekte tribune, met daaronder kleedkamers, met een goed geoutilleerde bestuurskamer met marmeren vloer. Enfin, zoveel en zo mooi, voor een “Bijzonder Mooie Toekomst”!

  Het eerste elftal van B.M.T. werd voor het seizoen 2009-2010 ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders Blauw Zwart, Duindorp SV, GONA, Laakkwartier, VCS, ODB, Scheveningen, Verburch, Voorschoten’97, Vredenburch en Texas DZS. Bij B.M.T.-trainer Marcel Wieser lag dit seizoen de druk van het meestrijden om de prijzen in deze 3e Klasse, er waren immers veel nieuwe spelers naar B.M.T. gekomen. De competitie begon echter met twee gelijke spelen (1-1 bij GONA en 1-1 thuis tegen Duindorp SV) wat moeizaam maar na het inpassen van de nieuwe spelers en na de beëindiging van de Ramadan wist B.M.T. de lastige uitwedstrijd tegen buurman VCS met 1-2 te winnen. Toch ging het qua prestaties niet zo zoals men gedacht had. Op 18 oktober liep B.M.T., thuis tegen Laakkwartier, tegen haar eerste nederlaag aan en vervolgens verloor men maar liefst vier wedstrijden op rij waardoor de degradatiezone akelig dicht in de buurt kwam. Vlak voor de winterstop werd er gelukkig toch nog twee keer gewonnen (3-1 tegen Blauw Zwart en 1-4 bij Duindorp SV) waardoor de stand onderin de 3e Klasse C tijdens de winterstop als volgt was: 7. B.M.T. 11-15, 8. VCS 11-15, 9. Vredenburch 12-13, 19. Texas DZS 8-8, 11. Scheveningen 10-7 en 12. ODB 11-6. Na een lange, koude winterstop mocht B.M.T. op zondag 7 februari 2010 thuis aantreden tegen VCS. Het werd een “burenruzie” vol passie, strijd en spanning waarin B.M.T. en VCS hun adrenaline ruimschoots kwijt konden. VCS won uiteindelijk met 2-4. De prestaties van B.M.T.1 waren ook in de tweede seizoenshelft niet bijzonder en het team van de vertrekkende trainer Marcel Wieser eindigde uiteindelijk op een 9e positie met 27 punten uit 22 wedstrijden.

   

  Seizoen 2010-2011

  Vol trots had het bestuur van BMT, voor het seizoen 2010-2011, overeenstemming bereikt met de heer Chris Treling als hoofdtrainer voor de A-selectie. Muhammed Ali Yegen, geen onbekende binnen B.M.T., werd tevens aangesteld als assistent-trainer. Na met Vitesse Delft afgelopen seizoen naar de Hoofdklasse te zijn gepromoveerd lag er voor Chris Treling bij de Haagse derdeklasser BMT een compleet nieuwe uitdaging te wachten. Treling moest de discipline terugbrengen bij de spelers, die de afgelopen twee seizoenen was verwaterd. BMT had de ambitie uitgesproken om binnen drie jaar door te groeien naar de eerste klasse en trainer Treling kreeg dan ook de volledige carte blanche van het bestuur om dit te realiseren. BMT had een gezonde basis met daarachter een geweldige A-jeugd. Het eerste elftal moest weer gezond worden gemaakt, de ouderen konden naar het 2e en zodoende werd het 1e elftal sterk verjongd. Wie zich binnen BMT niet kon gedragen kon gelijk vertrekken.

   

  Seizoen 2011-2012

  Bij aanvang van het seizoen 2011-2012 telde BMT ruim 500 leden waarvan zo’n 95% een Turkse achtergrond bezat. De voetbalvereniging BMT had in het verleden met veel ruzie’s en conflicten te maken gehad maar met de steun van “De Sportbank” was het imago van de club inmiddels enorm verbeterd.

   

  Seizoen 2012-2013

  Het bestuur van BMT schreef voor het seizoen 2012-2013 8 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie en 1 seniorenteam voor de zaterdag. De jeugdafdeling van BMT bestond dit seizoen uit een A1 elftal, B1, 2x C, 2x D, 3x E en 3 F-teams.

  Het 1e elftal van ADS, dit seizoen getraind door de weer teruggekeerde Remo Oudshoorn, werd in de 4e Klasse C ingedeeld, samen met BMT, Celeritas, Hsv Escamp, HMC, Hoekpolder, Oranjeplein-Postduiven, Real Zoetermeer, REMO, RVA Anadolu, Toofan en WIK.

  Als trainer was dit seizoen, de in de regio Den Haag vrij onbekende John de Wit aangetrokken. De Wit was vooral bekend in Dordrecht, waar hij als top-amateurspeler en trainer vele successen boekte. John de Wit bleek een markante trainer en hechtte veel waarde aan het clubgevoel. Na 22 jaar actief te zijn geweest in het trainersvak was BMT, na RCD, Groote Lindt en SSW pas zijn vierde club.

  In de eerste competitiewedstrijd won BMT in Zoetermeer met maar liefst 4-1 tegen Real Zoetermeer. Een week later, op zondag 9 september, versloeg BMT ook zijn tegenstander ADS met 2-1. In de eerste competitiehelft werd van de 12 competitiewedstrijden er 7 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Tijdens de winterstop was het enorm spannend aan kop van de ranglijst in de 4e Klasse C want zowel Hoekpolder als Oranjeplein/Postduiven en BMT stonden met 25 punten uit 12 wedstrijden aan kop. Hoekpolder had tot nu toe het beste doelsaldo met 48 voor en 14 tegen. BMT had een doelgemiddelde van 30 voor en 17 tegen.

  Na de winterstop zagen we een uitstekend presterend BMT terug. Na de overwinningen op REMO (6-1) en ADS (0-3) speelde men 1-1 gelijk tegen RVA Anadolu. Na dit gelijke spel wonnen de mannen van trainer John de Wit de ene na de andere wedstrijd. Omdat eind maart 2013 de voetbalvereniging HMC door de KNVB uit de competitie werd genomen had BMT nog geluk ook. Op 28 oktober 2012 had BMT namelijk 2-2 tegen HMC gespeeld en zodoende kwam deze uitslag te vervallen. Op zondag 28 april 2013 stond de kraker BMT-Hoekpolder op het programma.BMT had in deze wedstrijd aan een gelijkspel voldoende om de kampioensvlag in top de hangen. IN de 27e minuut kwam BMT op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Akin Ileri maar bij rust stonden de blauw-zwarten met 1-2 achter. In een enerverende tweede helft explodeerde Sportpark Escamp toen Fikret Koksal BMT weer op gelijke hoogte zette. Om 16.20 uur floot scheidsrechter Van den Berg voor het laatst en met deze 2-2 eindstand was BMT kampioen van de 4e Klasse C en promoveerde Hiermee naar de 3e Klasse van het zondagvoetbal. De spelers en trainers werden door de dolenthousiaste supporters op de schouders genomen.

  Van de 20 competitiewedstrijden wist BMT er uiteindelijk 14 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er dit seizoen slechts 1 keer verloren. Met 47 punten, en de doelcijfers 56-24 werd BMT zondag 1 dus kampioen van de 4e Klasse C.

  Het was sowieso een uitstekend seizoen voor de club want het zondagteam van BMT was heel dicht bij het behalen van de ‘double’. De ploeg van trainer John de Wit pakte dus al de titel in de competitie en was op zaterdag 18 mei 2013 dichtbij het behalen van de KNVB-beker in de categorie 2. BMT speelde op sportpark Kastelenring, de thuishaven van SEV en RKAVV, de finale tegen v.v. Zestienhoven. Al snel in de wedstrijd werd Fikret Koksal net binnen de beruchte lijnen neergelegd, pingel en captain Bourak Sari stuurde de doelman van Zestienhoven naar de verkeerde kant: 1-0. Nog voor de rust sloeg de ploeg van trainer John de Wit wederom toe. Ufuk Aykanaat kopte bij de eerste paal de bal uit een hoekschop binnen en zette BMT daarmee op een riante 2-0 voorsprong. Vlak na de pauze kwam Zestienhoven al snel terug in de wedstrijd, 2-1. Lang zag het er naar uit dat BMT toch de KNVB-beker van categorie 2 zou binnenhalen maar in de achtste minuut (!) van de extra tijd scoorde Zestienhoven alsnog de gelijkmaker: 2-2. Tweemaal 15 minuten verlenging dus. Een overtreding in het eigen strafschopgebied in de eerste minuut van de verlenging kostte verdediger Okan Celik van BMT rood en de Rotterdammers mochten een strafschop nemen, 2-3. Met tien man een onmogelijke opgave voor BMT om terug te komen. Niets bleek minder waar, Baris Sari wist alsnog de 3-3 in het doel te schuiven. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing nemen. BMT miste tweemaal vanaf elf meter, waardoor Zestienhoven de beker in ontvangst mocht nemen.

  De zaterdag 1 van BMT (o.l.v. de nieuwe trainer Huib van Oostrom Soede) werd voor het seizoen 2012-2013 ingedeeld in de 4e Klasse C met als tegenstanders: Celeritas, HDV, Hercules, KSD, Oosterheem, PGS-Vogel, TAC’90, Te Werve, VUC, Wanica Star en Wilhelmus. BMT zat.1 speelde een anonieme rol in deze 4e Klasse C. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 37-39, eindigde het team van trainer Van Oostrom Soede op de vijfde positie van de ranglijst.

   

  Seizoen 2013-2014

  Bij aanvang van het seizoen 2013-2014 moest het bestuur van BMT voor de zondagcompetitie helaas twee elftallen minder inschrijven bij de KNVB dan vorig seizoen. Voor de zaterdag seniorencompetitie werd 1 elftal ingeschreven. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een A1, B1, C1, D1, E1, E2, F1 en F2-team.

  Na de promotie van het afgelopen seizoen werd het “vlaggenschip” van BMT in dit seizoen ingedeeld in de zogenaamde “Haagsche” poule van de 3e klasse C van de KNVB. De tegenstanders waren voor dit seizoen: Celeritas, Erasmus, Graaf Willem II VAC, GSC ESDO, Hoekpolder, HVV, Laakkwartier, ODB, Oranjeplein/Postduiven, De Ster, TAC ’90, Vredenburch en tenslotte Wateringse Veld. Een geweldige poule natuurlijk met veel oude bekende tegenstanders en vele derby’s.

  De zondagselectie van trainer John de Wit promoveerde afgelopen seizoen dus vanuit de vierde klasse en werd dit seizoen aangevuld met 19 nieuwe spelers. Op zondag 8 september begon de competitie voor BMT niet erg hoopgevend toen er bij GSC-ESDO met 3-0 werd verloren. De tweede wedstrijd, thuis tegen TAC’90, werd meteen alweer afgekeurd door de slechte staat van veld 1 op Sportpark Escamp I. Op zondag 22 september werd dan de eerste competitie-overwinning behaald door BMT. Bij Vredenburch werd het 1-2. De mannen van trainer De Wit speelde een wisselvallige eerste competitiehelft. In eerste instantie werd er regelmatig verloren maar de laatste vijf wedstrijden voor de winterstop, tegen Wateringse Veld (0-1), Celeritas (3-1), Laakkwartier (1-0), sv Erasmus (1-6) en De Ster (4-1) werden allemaal gewonnen. In de eerste competitiehelft werden er van de 13 wedstrijden 7 gewonnen en 6 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 23-22, stond debutant BMT, tijdens de winterstop, op een keurige vijfde positie van de 3e Klasse C.

  Na de winterstop stond meteen de topper BMT-GSC/ESDO op het programma. Koploper GSC-ESDO won uiteindelijk met 1-2 en kon BMT hiermee het kampioenschap in de 3e Klasse C wel vergeten. Maar de mannen van trainer De Wit waren nog wel in de race voor de 2e Periodetitel. Toen BMT ook nog eens met 0-1 won bij TAC’90 kon men op zondag 2 februari 2014, in de thuiswedstrijd tegen Vredenburch, deze 2e Periodetitel definitief in de wacht slepen. Dit gebeurde dan ook want door doelpunten van Can Berk (2x) en Bayram Sarilkan werd er met 3-0 gewonnen. Een ongekende prestatie dus van het net gepromoveerde BMT en zijn trainer John de Wit door zeven van de laatste acht wedstrijden op rij te winnen en zich hiermee te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse. Het verloop van de resterende competitie was voor BMT dus niet zo belangrijk meer en men kon zich dus volledig gaan voorbereiden op de nacompetitie.

  Van de uiteindelijke 26 competitiewedstrijden won BMT er 13, speelde 3 keer gelijk en werd er 10 maal verloren. Met 42 punten, en de doelcijfers 48-42, eindigde men op de zesde positie van de zondag 3e Klasse C.

  In de nacompetitie, met een tweeluik tegen SVV uit Schiedam, moest het dan gaan gebeuren. Op zondag 18 mei moest BMT eerst op Sportpark Escamp I aantreden tegen SVV. De wedstrijd eindigde in een teleurstellende 0-0 zodat BMT in de return, op zondag 25 mei 2014, op een heet middagje in Schiedam kon rekenen. Al vrij snel in de wedstrijd kwam een ontketend BMT op een 0-2 voorsprong door Bayram Sarilkan en Onder Yilmaz maar vlak voor rust scoorde SVV de aansluitingstreffer, 1-2. In de tweede helft liep BMT uit naar 1-3 (Jaouad el Khayari) en 1-4 (Burak Sari) en was de promotie onafwendbaar. Na het laatste fluitsignaal volgde er een geweldige ontlading bij iedereen die BMT lief was want de club kon zijn tweede promotie op rij gaan vieren.

  BMT zondag 1 wint op 25 mei 2014 in Schiedam de nacompetitie en keert hiermee, na 66 jaar, weer terug naar de 2e Klasse KNVB.

   

  Het 2e elftal van BMT deed het in dit seizoen ook uitstekend en eindigde met 41 punten uit 20 wedstrijden op de tweede plaats in de res. 3e Klasse D. Verder mocht BMT dit seizoen ook nog een kampioen huldigen want BMT 6 eindigde met 50 punten (doelsaldo 119-39) als eerste in de 7e Klasse 07.

  Voor de zaterdagtak van BMT kozen Marciano Bachnoe, Rogillio Bachnoe en Farley Alladin (allen REMO), Romario IJzer (Hercules), Steven Nicola Klein (sv Erasmus) en Burak Cinemre (RKDEO). Ook zag trainer Huib van Oostrom Soede vanuit de A-jeugd van BMT maar liefst zes spelers overkomen naar de zaterdag: Ibrahim Izgi, Okan Polat, Berkay Yuzer, Ali Ilkhan, Kaan Burnaz en Onur Tokmak.

  De indeling van West II zaterdag 4e klasse C was in seizoen 2013-2014 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Duindorp sv, HDV, HVV Hercules Den Haag, KSD-Marine, sv Loosduinen, PGS/VOGEL, RAS, Vredenburch, VUC, Wanica Star, Te Werve, en Wilhelmus. Nog voor aanvang van de competitie trok Vredenburch zich echter alweer terug uit de competitie.

  In een seizoen, die overigens chaotisch verliep omdat in de tweede seizoenshelft ook nog eens VUC door de KNVB uit de competitie werd gehaald, speelde BMT zaterdag 1 geen enkele rol van betekenis. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden won BMT er slechts 2, speelde 2 maal gelijk en werd er 16 keer verloren. Met 8 punten, en de doelcijfers 19-96, eindigde BMT op de tiende en voorlaatste positie van de 4e Klasse C.

   

  Seizoen 2014-2015

  Voor het seizoen 2014-2015 werd door BMT wederom 6 seniorenelftallen voor de zondagcompetitie ingeschreven en 1 elftal voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 1 B, 2 C, 1 D, 3 E en 2 F-teams.

  De 2e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Concordia, Delft, Den Hoorn, Foreholte, GSC ESDO, HVV, FC Lisse, RKDEO, ROAC, Schipluiden, TAC’90, VUC, Wilhelmus. Er waren dit seizoen in de 2e Klasse C dus veel regio-derby’s te aanschouwen. Uit de Haagse regio trof BMT; GSC ESDO, HVV, TAC’90, VUC en Wilhelmus. Uit de Delftse regio waren de tegenstanders RKDEO, Concordia, Delft, Den Hoorn en Schipluiden en buiten de regio trof men Foreholte, FC Lisse en ROAC.

  Trainer John de Wit stond vorig seizoen flink in de belangstelling van andere clubs, maar koos overduidelijk voor een langer dienstverband bij BMT en had zodoende 3 jaar bijgetekend. Abdullah Sari was dit seizoen de nieuwe assistent-trainer bij zondag 2e Klasser BMT. De zondag 1 van BMT keerde dit seizoen dus na 66 jaar terug in de 2e Klasse KNVB en de clubleiding was realistisch genoeg dat de club op dit hoge niveau, qua prestatie’s, een heel moeilijk seizoen tegemoet zou gaan. Dit klopte dan ook want in de eerste competitiehelft werd er van de 13 wedstrijden slechts 3 gewonnen en 4 keer gelijk gespeeld. Met 13 punten, en de doelcijfers 17-23, ging BMT dan ook op de 13e en voorlaatste plaats van de ranglijst in de 2e Klasse C de winterstop in.

  Tijdens de winterstop verbleef BMT van 3 januari t/m 10 januari 2015 in Marmaris (Turkije) in het schitterende Hotel Turban. Hier kon de selectie van BMT zich uitstekend voorbereiden op de (zware) tweede seizoenshelft. Er waren tal van activiteiten georganiseerd. Er kon op kunstgras worden getraind, vriendschappelijk voetballen tegen de plaatselijke voetbalclub Bozburunspor (3-3), wandelingen langs het strand, een pittige bosloop, een voetbalquiz en was er natuurlijk ook veel vrijetijdsbesteding. Het bezoek van BMT ging in Turkije niet ongemerkt voorbij. Zo werd de gehele selectie ontvangen bij de burgemeester van Marmaris en was het Haagse BMT ook volop in de media (zelfs op tv!) in Turkije te aanschouwen.

  Het vlaggenschip van BMT had dus een uitstekende voorbereiding gehad op de tweede seizoenshelft maar toch werd de eerste competitiewedstrijd van het jaar 2015 fors (6-2) verloren bij GSC-ESDO. Ook de hierop volgende wedstrijd bij Foreholte werd met 3-2 verloren en hiermee zag het er voor BMT niet allemaal rooskleurig uit. Echter op zondag 15 februari, na de 2-1 ovberwinning op ROAC’79, kwam dan toch de ommezwaai met de prestaties van BMT. Met een enorme eindsprint, met o.a. overwinningen op FC Lisse (1-3), Concordia (4-0), sv Den Hoorn (1-0) en kampioenkandidaat Wilhelmus (0-1). Op zondag 10 mei, op de laatste competitiedag speelde BMT in en tegen Schipluiden 1-1 en handhaafde zich met dit resultaat knap in de zondag 2e Klasse. Van de 26 competitiewedstrijden werden er in totaal 8 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en werd er 10 maal verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 39-43, eindigde BMT op de 10e plaats van de ranglijst. Burak Sari werd dit seizoen, met 13 doelpunten, topscorer bij BMT, gevolgd door Fikret Koksal met 7.

  De indeling van West II zaterdag 4e klasse B was in seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, HDV, Hercules, HPSV, Loosduinen, Maasdijk, MSV’71, PGS/Vogel, RAS, Te Werve, Verburch, Vredenburch en Wanica Star. De zaterdag 1 van BMT was eigenlijk meer een vriendenteam met een aantal spelers die nauwelijks kwamen trainen. Dit resulteerde dan ook dat de zaterdag 1 van BMT in dit gehele seizoen slechts drie keer wist te winnen en 6 maal gelijk te spelen. Er werd in totaal 13 keer verloren en omdat Wanica Star zichzelf terugtrok uit de competitie werden er in 22 wedstrijden dus 15 punten, en de doelpuntencijfers 19-70, behaald. Hiermee eindigde BMT op de 10e plaats van de eindranglijst.

  De voetbalvereniging BMT mocht ook in dit seizoen weer een aantal kampioenen huldigen. De zondag 2 van BMT werd met 52 punten uit 20 duels, en de doelcijfers 67-27, kampioen in de 3e Klasse D. Bij de jeugd van BMT was het dit seizoen ook bij 2 elftallen feest want de C1 (in 2e Klasse 09) en de F1 (8e Klasse 05) werden kampioen in hun Klasse.

  Al jaren was het DE wens van heel BMT en in december 2014 kwam dan eindelijk het verlossende woord…. BMT zou in het seizoen 2015-2016 kunnen gaan beschikken over een kunstgrasveld op sportpark Escamp II aan de Melis Stokelaan.

   

  Seizoen 2015-2016

  Eindelijk werd er dus in de zomer van 2015 een kunstgrasveld aangelegd op sportpark Escamp II, de thuisbasis van BMT. In augustus werd het kunstgrasveld (op veld 2) opgeleverd maar de gloednieuwe grasmat werd door de gemeente Den Haag afgekeurd. De ondergrond bleek te zacht te zijn waardoor de bal niet goed stuiterde. Ook de korrels op het kunstgrasveld werden niet goedgekeurd. Het gevolg hiervan was dat er een maanden lange juridische strijd werd uitgevochten tussen de gemeente Den Haag en de aannemer, die de grasmat had aangelegd. De voetbalvereniging BMT werd hiervan de dupe want men mocht absoluut niet gebruik maken van dit veld. De circa 450 leden, die BMT op dat moment telde, konden nu maar gebruik maken van twee velden, maar op het hoofdveld mocht sowieso niet getraind worden. Dus er was maar één trainingsveld. Hierdoor zag de club ook nog eens de baromzet enorm dalen omdat meerdere trainingen en wedstrijden werden geschrapt.

  Na vele besprekingen tussen gemeente, aannemer en BMT kwam het er dan eindelijk van! De Hvv BMT mocht vanaf 19 oktober 2015 voorlopig gebruik gaan maken van het kunstgrasveld. Het overleg tussen de Gemeente Den Haag en de aannemer waren echter nog gaande, omdat partijen het nog steeds niet eens waren over de uitvoering.

  Het bestuur van BMT schreef voor het seizoen 2015-2016 slechts 1 seniorenelftal voor de zaterdagafdeling in. Voor de zondagcompetitie werden er 7 seniorenelftallen en 1 veteranenteam ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van BMT bestond ditmaal uit een A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2 en een F3-team.

  De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Duindorp SV, Erasmus, GSC ESDO, HPSV, HVV Hercules, KSD-Marine, Laakkwartier, Loosduinen, PGS Vogel, Quick Steps, RAS, VELO en Vredenburch. Een pure “Haagse” competitie dus met leuke derby’s.

  Was de zaterdag 1 van BMT vorig jaar nog puur een vriendenelftal, voor dit seizoen werd er door het BMT-bestuur besloten dat trainer Abdullah Sari kon gaan bouwen aan een nieuw team dat over drie jaar een rol van betekenis kan gaan spelen in de competitie. De eerste competitiewedstrijd van BMT begon met een 3-3 gelijkspel tegen RAS nog hoopgevend maar hierna werden 10 competitiewedstrijden op rij verloren. Op zaterdag 5 december volgde dan toch nog de eerste overwinning toen sv Erasmus met 4-2 werd verslagen. Met 4 punten uit 13 wedstrijden, en de doelcijfers 20-54, ging BMT dan ook op de laatste positie van de ranglijst de winterstop in.

  De zondag 2e Klasse C van de KNVB West II was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Delft, DOSR, FC Lisse, Foreholte, GSC ESDO, Hillegom sv, HVV, Laakkwartier, RKDEO, ROAC, Voorschoten ’97, VUC en Wilhelmus.

  Turab Akyuz werd dit seizoen de assistent-trainer van John de Wit en trainde daarnaast ook het 2e elftal. De ploeg van de Dordtse oefenmeester John de Wit begon met een 3-5 zege bij Voorschoten’97 en een 3-0 thuiszege op GSC-ESDO uitstekend aan de competitie. In de derde wedstrijd liep BMT dan toch tegen zijn eerste nederlaag op door bij Wilhelmus met 3-0 te verliezen. In de eerste competitiehelft bleef het met deze ene nederlaag en op een gelijkspel tegen DOSR na werden alle andere wedstrijden door BMT gewonnen. Uit de 13 wedstrijden werden dus 34 punten behaald en had de formatie van trainer De Wit een doelsaldo van 38 voor en 16 tegen. BMT ging hiermee als koploper van de 2e Klasse C de winterstop in, gevolgd door Hillegom (28 punten) en Laakwartier (27 punten).

   

  Seizoen 2016-2017

  Bij aanvang van het seizoen 2016-2017 was het bestuur van BMT als volgt samengesteld: Özcan Gül (Voorzitter), Cemil Kayadelen (2e Voorzitter), Ramazan Erdogan (Penningmeester/Secretaris), Hayati Boyla (Commisaris/Secretaris), Bülent Igdir (Commisaris), Hüseyin Cicek (Jeugd voorzitter/Secretaris), Ersin Kucuksu (Voorzitter Sponsorcommisie) en Rahman Burnaz (Hoofd inkoop).

  Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor BMT veranderde er eigenlijk nog weinig want ook in dit seizoen kwam men uit in de 2e Klasse van de KNVB. Bij het zaterdagvoetbal zien we dat het bestuur dit seizoen geen standaardteam heeft ingeschreven voor de competitie.

  Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9. De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

  Het bestuur van BMT schreef voor het seizoen 2016-2017 voor de zondagcompetitie 8 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1x JO-19, 2x JO-17, 1x JO-15, 3x JO-13, 3x JO-11, 3x JO-9 en 1x JO-7 teams.
  Bij BMT zagen we dit seizoen dus geen standaardteam meer op de zaterdag.

  De zondag 2e Klasse D van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: Antibarbari, BMT, sv Charlois, Excelsior’20, GDA, GLZ/Delfshaven, HVV, Kocatepe, OHVV, Spartaan;20, VFC, VUC, Wateringse Veld/GONA, Wilhelmus en Xerxes/DZB. Een poule dus met maar liefst 15 verenigingen!

  BMT begon met 2 punten uit de eerste drie wedstrijden moeizaam aan de competitie. Daarna herpakte het team van trainer John de Wit zich uitstekend en volgde de ene na de andere overwinning. In de eerste seizoenshelft wist BMT van de uiteindelijk 14 wedstrijden er 7 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 2 keer verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 34-17, ging men dan ook op een keurige tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Dit waren 3 punten minder dan koploper Spartaan’20, dat ook nog een wedstrijd minder had gespeeld.

  Tijdens de winterstop bereidde de selectie van BMT zich, van 8 tot en met 15 januari 2017, voor op de tweede seizoenshelft met o.a. een trainingskamp in Marmaris in Turkije.

  In de tweede seizoenshelft was SPartaan’20 oppermachtig waardoor de Rotterdammers uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong (65 punten) kampioen werden. Van de 28 competitiewedstrijden wist BMT er 11 te winnen, 11 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 44 punten, en de doelcijfers 64 voor en 40 tegen, eindigde het team van John de Wit op een keurige vierde positie van de ranglijst van de 2e Klasse D. Door deze prestatie ontving BMT de vervangende Periodetitel van kampioen Spartaan’20 en zodoende kon men zich gaan opmaken voor de nacompetitie.

  BMT ontmoette in de nacompetitie het Haagse Laakkwartier. In slechts twee wedstrijden (thuis en uit) moest duidelijk worden of Laakkwartier degradeerde naar de 2e Klasse of BMT zou promoveren naar de 1e Klasse. Op zondag 21 mei moest BMT eerst aan de Melis Stokelaan stadgenoot Laakkwartier zien te bedwingen. Het scenario liep voor BMT helaas anders dan verwacht want Laakkwartier vertrok met een 1-2 zege.

  Op zondag 28 mei 2017 volgde de return bij Laakkwartier, dat dus aan een gelijkspel voldoende had om eersteklasser te blijven. Het pakte echter allemaal anders uit want een ontketend BMT stond bij rust al met 0-3 (doelpunten 2x Deniz Alkac en Anes Omri) voor. In de tweede helft liepen de mannen van succestrainer John de Wit zelfs uit naar 0-5 (Melih Bayhan en Burak Sari) waarna Laakkwartier de eindstand op 1-5 bepaalde. Na het laatste fluitsignaal bestormde de BMT-aanhang, in groten getale aanwezig, het veld om de feestende spelers en staf van BMT te feliciteren. BMT 1 schreef op zondag 28 mei 2017 geschiedenis want de club was in haar 106-jarig bestaan nog niet eerder in de eerste klasse uitgekomen. Deniz Alkac werd dit seizoen met 22 doelpunten topscorer bij BMT 1.

   

  Seizoen 2017-2018

  Voor aanvang van het seizoen 2017-2018 werd Ton Keizer (Erevoorzitter van BMT) door vice-voorzitter Cemil Kayadelen gehuldigd vanwege zijn 70-jarige lidmaatschap van BMT. De heer Keizer was hiermee tevens het langste lid ooit van BMT en kreeg hiermee een mooi aandenken van de club. Kortom, Ton Keizer een BMT-er in hart en nieren!

  Niet alleen sportief ging het goed met BMT maar ook organisatorisch maakte de club flink wat stappen vooruit. Vele mensen binnen de club werkten daar hard aan. De uitstraling naar buiten uit werd ook goed aangepakt met een geheel nieuwe website. Dit alles resulteerde in een enorme ledengroei.

  Het bestuur van BMT schreef voor dit seizoen geen seniorenelftal meer in voor de zaterdagcompetitie maar voor de zondagcompetitie werden maar liefst 11 seniorenelftallen en 1 veteranenteam ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2017-2018 uit de volgende teams: 1xJO19, 2x JO17, 1x JO15, 3x JO13, 4x JO11, 4x JO9 en 1 JO7-team.

  De indeling van het eerste elftal van BMT voor het seizoen 2017-2018 in de 1e Klasse B luidde als volgt; BMT, Boshuizen, Delft, Den Hoorn, Hoogland, Kocatepe, Nieuwerkerk, Olympia, Poortugaal, RVC’33, Spartaan’20, Unitas, VELO, VOC.

  Na drie promoties in vier jaar tijd debuteerde trainer John de Wit dus met zijn mannen in de 1e Klasse van de KNVB. BMT hield zich in de eerste seizoenshelft prima staande in de 1e Klasse want tot aan de winterstop wist men van de 10 wedstrijden er 3 te winnen, 4 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 13 punten, en een doelgemiddelde van 17 voor en 16 tegen sloot men het jaar 2017 op een keurige zevende positie van de ranglijst af.

  In de tweede seizoenshelft werden de prestaties van BMT alleen maar beter en maakte het team van trainer De Wit zelfs nog even aanspraak op de derde Periodetitel. Helaas werd deze titel net niet behaald en wist BMT van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden er 9 te winnen, 9 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 36 punten, en een doelgemiddelde van 44 voor en 41 tegen eindigde men in de middenmoot op de zevende positie. Meest opvallende speler dit seizoen bij BMT 1 was Abdullah Achahbar. Hij werd topscorer bij BMT met maar liefst 20 competitiedoelpunten.

  Dit seizoen kon er bij twee teams van BMT de kampioensvlag in top. Het 5e elftal werd kampioen van de 4e Klasse 4 en het 7e elftal van de 6e Klasse 4. Bij de competitie’s van de jeugd, vanaf de JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

   

  Seizoen 2018-2019

  Het bestuur van BMT was voor het seizoen 2018-2019 als volgt samengesteld: Özcan Gül (voorzitter), Mehmet Gül (penningmeester), Ramazan Erdogan (algehele coördinator), Bulent Igdir (sponsorcommissie), Rahman Burnaz (hoofd inkoop), Ozkan Ciftci (jeugdvoorzitter) en Musa Ozdemir (coördinator lagere senioren).

  Helaas kon het bestuur van BMT voor dit seizoen aanzienlijk minder teams inschrijven bij de KNVB want aan de zondagcompetitie deden dit seizoen slechts 6 seniorenteams mee. De club startte in het seizoen 2018-2019 bij de senioren wel weer met een zaterdagafdeling, waar aan twee teams aan deel namen. De jeugdafdeling van BMT bestond ditmaal uit een 1xJO19, 1x JO17, 1x JO15, 1x JO13, 3x JO11, 3x JO9 en 2 JO7-teams.

  In het seizoen 2018-2019 kwam de zaterdag 1 van BMT uit in de zaterdag 4e Klasse D en moest het daarin opnemen tegen de volgende tegenstanders: Erasmus, GDA, GSCESDO, HPSV, Houtwijk, sv Loosduinen, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, RVC/Celeritas, TAC’90 en Wanica Star. Een bijna geheel Haagse poule dus met daarbij Quintus uit Kwintsheul en MSV’71 uit Maassluis.

  Het team van trainer Hassan Amhayi kende een prima eerste seizoenshelft want met 23 punten uit 11 wedstrijden (doelsaldo 30 voor en 15 tegen) ging BMT op een derde positie van de ranglijst de winterstop in. De tweede seizoenshelft verliep echter minder goed en daarbij kreeg BMT ook nog eens 4 punten in mindering van de KNVB. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 29 punten, en een doelsaldo van 62 voor en 60 tegen, eindigde BMT op de elfde positie.

  Toch wist de zaterdag 1 van BMT het seizoen fantastisch af te sluiten door de Halve Maan Cup te veroveren. In deze bekercompetitie voor derde- en vierde-klassers wist BMT de finale te halen. Op zaterdag 22 juni 2019 trof men op Sportpark Houtrust te Scheveningen in de finale v.v. Maasdijk. Door doelpunten van Ali Sarikaya, Metin Bayram en Burak Sari won BMT met 3-1.

  Ook in het seizoen 2018-2019 kwam de zondag 1 van BMT uit in de 1e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: CVV Zwervers, DHC, DOSKO, Den Hoorn, GLZ Delfshaven, Groeneweg, Moerse Boys, Olympia, Rood-Wit W, Spartaan’20, VELO, VOC en VUC.

  Omdat trainer John de Wit niet werd toegelaten tot de trainers­cursus was het bestuur van BMT genoodzaakt om een extra trainer aan te stellen. Arie van der Padt werd hiermee aangesteld en in samenwerking met De Wit fungeerde zij als technisch duo van de BMT-selectie. Het grote manco dit seizoen bij BMT was dat de ploeg zich te snel verliest in een verbale strijd als het voetballend niet lukte en hierdoor werd bijvoorbeeld de wedstrijd bij Moerse Boys bij een 2-2 stand gestaakt. Toch presteerde BMT in de eerste seizoenshelft goed want van de 11 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 18 punten, en een doelsaldo van 25 voor en 14 tegen, ging men op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in.

  De tweede seizoenshelft verliep dramatisch voor de club omdat een aantal spelers van de zondag 1 flink over de scheef gingen tijdens een aantal wedstrijden. Hierdoor haalden de wedstrijden VELO-BMT en BMT-Rood Wit het einde niet en besloot de KNVB op 2 mei 2019 om BMT uit de competitie te nemen. Al met al een zwarte bladzijde in de geschiedenis van BMT. Triest voor het bestuur maar ook voor trainer John de Wit, die de club van de vierde- naar de eerste klasse had gebracht. Juist hij had een veel mooier afscheid verdiend.

   

  Seizoen 2019-2020

  Na de incidenten rondom de zondag 1 van BMT in het seizoen 2018-2019 had het bestuur van BMT besloten om voor dit seizoen geen zondag standaardteam meer in te schrijven bij de KNVB. Dit betekende dat de club dus alleen verder ging met selectievoetbal op de zaterdag.
  BMT kwam op de zondag nog wel met 6 seniorenelftallen in de competitie uit en voor het zaterdagvoetbal werden 2 seniorenelftallen ingeschreven. De jeugdafdeling bestond uit 1 JO19, 1 JO15, 2 JO11, 3 JO9 en 1 JO7-teams.

  De zaterdag 1 van BMT werd ingedeeld in de 4e Klasse E met daarin als tegenstanders: sv Erasmus, GSC-ESDO, HMC, HMSH, sv Houtwijk, Maasdijk, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, VCS en Wanica Star.

  O.l.v. trainer Melik Kara begon BMT uitstekend aan de competitie want van de eerste zes competitiewedstrijden werden er vijf gewonnen en één verloren (tegen titelkandidaat sv Houtwijk). Helaas kreeg men daarna qua prestaties met een terugval te maken. Toch ging BMT met 21 punten uit 11 wedstrijden op een derde positie van de ranglijst de winterstop in. Dit waren echter wel 10 punten achter koploper sv Houtwijk.
  BMT startte de tweede seizoenshelft belabberd. Op 10 februari besloot trainer Melik Kara de handdoek in de ring te gooien. De bekende oud-prof Ekrem Kaya bood BMT de helpende hand bij de trainingen en wedstrijden.

  Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club dan in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

  BMT speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020 bij PGS-Vogel. Op dat moment had het team van trainer Kaya van de 15 wedstrijden er 7 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 35 voor en 28 tegen, stond men op de 7e positie van de ranglijst.

  Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.